Akademija za žene je od 09. do 11.04.2021. godine, organizovala prvi trodnevni dio edukacije za treću grupu polaznica projekta “Žene za žene – ženskom solidarnošću do promjena“, koji finansijski podržava European Endowment for Democracy (EED).
Diskusije, interaktivna predavanja i vježbe od petka do nedjelje, vodili su doc. dr. Jasmin Hasić, prof. dr. Ljiljan Veselinović, te Maja Gasal Vražalica, direktorica Akademije za žene. Na početku edukacije bilo je riječi o različitim nivoima i aspektima političkog djelovanja u Bosni i Hercegovini, sa fokusom na zastupanje interesa žena, kroz mogućnosti djelovanja kroz izvršnu i zakonodavnu vlasti u političkom sistemu BiH. Polaznice su
imale priliku da daju autorefleksiju svoje angažovanosti, ili kroz svoje stranačko djelovanje ili kroz svoj društveno koristan rad, budući da dolaze iz svih krajeva BiH i aktivne su u interesnim organizacijama svojih stranaka ili kroz nevladine formalne i neformalne organizacije. Narednog dana, polaznice su sa doc. dr Jasminom Hasićem (Fondacija Humanity in Action BiH) razgovarale o lokalnom i političkom aktivizmu, razbijajući tako predrasudu da su pitanja lokalne samouprave manje relevantna u odnosu na druge nivoe vlasti. Kroz praktične vježbe se radilo u grupama, u okviru kojih su rješavale zadatke, koji su se ticali strategija realizacije inovativnih ideja na nivou lokalnih zajednica kroz sardanju sa nositeljima vlasti u svojim zajednicama, učile su o formalnim koracima koji mogu da obezbijede saradnju, te osmišljavale strategije koje bi život u zajednicama učinile boljim. Na kraju drugog radnog dana, prof. dr. Ljiljan Veselinović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pružio je osnovna znanja o budžetu i načinu analize budžeta, te izvršenja budžeta. Fokus predavanja je bio na rodno odgovornom budžetiranju, a pored prezentacije načina na koji se mogu analizirati trenutni izvještaji i sagledati okvir za donošenje budžeta, praktično su se analizirala izdvajanja za žene na primjeru jednog općinskog budžeta.
Edukaciju su otvorila i zaokružila predavanja, diskusije i radionice koje je moderirala Maja Gasal Vražalica, kao i praktične vježbe, tokom kojih su polaznice bile podijeljene u grupe u okviru kojih su političarke i biračice razgovarale o aktuelnim temama. Kroz ovaj modul sve učesnice su imale priliku primijeniti dobivena teorijska znanja, tehnike i vještine i tako osvijestiti svoje političke potencijale.
Drgi dio edukacije za ovu grupu polaznica planiran je za period od 23. do 25. aprila 2021, kada će fokus predavanja biti na širokoj oblasti medijske pismenosti i korištenja medija u dobre svrhe, te stvaranja mostova saradnje između političarki i biračica.