Aida Feraget

Akademija za žene

Biografija

Aida Feraget je osoba sa najdužim stažom u segmentu odnosa s javnostima (PR) i marketinga u BiH. Radno iskustvo sticala je vođenjem različitih komunikacijskih projekata, te vođenjem odnosa s javnostima i internog komuniciranja za međunarodne/humanitarne organizacije (UNHCR, ICRC), međunarodne i domaće kompanije i agencije -Coca-Cola, Vitinka, Banjalučka pivara, m:tel, Centralna izborna komisija,  kao i nevladinom sektoru (CPCD, “Ma kuš na me”). Njen portfolio sadrži tri pobjedničke predizborne kampanje, kao i lobiranje za niz zakona na državnom i entitetskom nivou. Od 2000. godine akreditovana je trenerica za različite segmente komunikacija – prezentacijske vještine, kampanje za javno informiranje, menadžment događanja, branding, PR i marketing kulturnih institucija i događanja, komunikaciju putem društvenih mreža,  te politički PR i politički marketing. Održala je preko 400 treninga  za OSCE, CPCD, USAID, CRS, Don caffee, WWF, CRS, te brojne nevladine organizacije iz BiH.

O predavanjima

Predavanje će se bazirati na interaktivnom pristupu koji ima za cilj objasniti termine prihvaćanja ili životnog izbora u kontekstu prava LGBTQ osoba u BiH. Šta su stereotipi –  a šta prava,  te na koji način aktivno učešće u društvenim procesima predstavlja sve više obavezu svakog pojedinca ili pojedinke i da li je zaista svaki glas važan.

O projektu

Očekujem više razumijevanja za procese društvenih promjena te kako svaka osoba može u svojoj zajednici biti pokretač procesa, a ne samo pasivni posmatrač istih.