Biografija

 

Dželila Mulić-Čorbo je dipl.psihologinja, porodična sistemska psihoterapeutkinja sa EAP cetrtifikatom  EMDR praktikantica u edukaciji; Supervizorica u edukaciji. Ima više od 10 godina iskustva u radu sa porodicama, partnerima i pojedincima, te porodicama u riziku i preživjelima nasilja u porodici. Njen psihoterapijski i savjetodavni pravac u radu sa klijentima se bazira na sistemskom modelu koji pojedinca, partnere i/ili porodicu posmatra u interakciji sa drugima. Kroz psihoterapijski rad sa klijentima polazi od pretpostavke da se problem pojedinca i/ili porodice nalazi u odnosima, relacijama i interakcijama koje ostvaruje sa drugima (u porodici, na radnom mjestu, široj zajednici) uzimajući u obzir individualne karakteristike pojedinca i kontekst u kojem pojedinac i porodica živi ovdje i sada. U svom radu kombinira  EMDR alate i intervencije kod rada sa traumama, gubicima i stresnim događajima.

 

O predavanjima

Od nasilja, preko trauma do #NisiSama. Rodna dimenzija nasilja. Radionica je koncipirana kao iskustvena i interaktivna sa ciljem prepoznavanja svih oblika nasilja, načinima podrške za sebe i druge, sistemima podrške i prevencije, sa akcentom na psihičke oblike nasilja. Psihičko nasilje je jedno od namanje prepoznatljivijih oblika nasilja, a samim tim i izostaju adekvatne reakcije pojedinaca, institucija i zajednice.

O projektu

 

Kao mladi aktivIsti i političari, oni koji pokreću pozitivne promjene, od velikog značaja je da sami prepoznamo, razumijemo i naučimo šta je nasilje, kako utiče na žrtve te koji mehanizmi društva su potrebni kako bi prevencija imala efekta i dugoročno pomogla zajednici da gradi nultu toleranciju na nasilje.