Nakon što je prva generacija polaznica uspješno završila svoju edukaciju, otvaramo poziv za drugu generaciju programa Žene za žene – solidarnošću do promjena.

Akademija za žene, uz podršku European Endowment for Democracy (EED), nastavlja sa realizacijom projekta kojim se povezuju žene svih dobnih skupina, koje su aktivne u različitim oblastima javnog života, kako bi se osnažile da zajedničkim djelovanjem mijenjaju loše prakse u društvu. Čestitamo prvoj generaciji, a sve vas koje dijelite interes za ovakav vid neformalne edukacije, pozivamo da popunite prijavni obrazac, u odnosu na to da li ste članica političkog subjekta ili niste politički aktivni.

  • Poziv je otvoren do nedjelje, 03.01.2021.
  • Listu sa odabranim polaznicama ćemo objaviti u srijedu 06.01.2021.
  • Napominjemo da će se prva sesija predavanja, u trajanju od tri dana, održati u periodu od 29. do 31. januara, a druga sesija, takođe trodnevna, u periodu od 26. do 28. februara 2021.godine.
  • Za sve vas kojima datumi planiranih predavanja ne odgovaraju, poziv za treću generaciju polaznica objavićemo krajem februara, a edukacije se planiraju tokom marta i aprila.

Prijavni obrazac za članice političkih subjekata

Prijavni obrazac za žene koje nisu članice političkih subjekata

U nastavku pogledajte video u kojem polaznice prve generacije govore o svojim utiscima i šta im je program Žene za žene donio.