IT tehnologije u službi žena i mladih

UN Rezolucija 1325 „Žene, mir i sigurnost“ poziva sve međunarodne aktere da povećaju učešće žena u svom radu te da uključe rodne perspektive u sva svoja područja djelovanja. U savremenom periodu borbe za prava žena i mladih, javlja se velika potreba da se borba primijeni u svim aktuelnim aspektima, pa tako i u savremenim informacionim i komunikacionim tehnologijama (eng. ICT).
Aktivizam, umrežavanje, širenje ideja, mira i, nažalost, sukobi kroz historiju su poprimali različite oblike, a u savremenom periodu, ogroman dio tih aktivnosti se obavlja upravo putem računara. Informacione tehnologije (IT) kao novonastala oblast u razmjeni podataka, u prethodnih nekoliko decenija ima dodir sa svim poljima života. Kao što se aktivisti/ce zalažu za širenje svojih ideja u svim tim poljima (obrazovanju, trgovini, medicini itd.) tako je veoma bitno sve te ideje primijeniti i u svim novim oblastima i onima koje će tek nastati. Prethodnih 20-ak godina mnogi ljudi nisu ni imali pristup informacijama o dešavanjima u različitim dijelovima svijeta. Informacije, često selektivne, dobijali su putem klasičnih medija, ili direktnim posjetama tim mjestima i zapisivanjem činjenica o stanju koje bi tu zatekli. Sada, kada je veći dio svijeta umrežen, ogroman broj ljudi ima pristup informacijama, a tako i brojne prilike da vide realnu situaciju, predlažu rješenja i budu, ipak, aktivno, iako na daljinu, uključeni u rješavanje tih problema kroz aktivnosti poboljšanja životnih prilika različitih društvenih zajednica.
Svjedočimo raznim prevarama, skrivanjima dokaza, nepravilnim i nepoštenim sudovima, fizičkim i verbalnim sukobima, narušavanju tuđih prava i mnogim drugim nepravilnostima sa kojima se čitav svijet susreće. UN rezolucija 1325 upravo govori o nužnosti uključivanja svih osoba, posebno žena, bez obzira na dob, naciju i sve ostale opredjeljenosti, u rješavanje problema izazvanih sukobima i nasiljem.
IT, koliko je svojim razvojem dao doprinos i tim nepravilnostima, upravo zbog manjka pravovremenog aktivizma i borbe, tako može i olakšati rješavanje tih istih, ali i problema koji su nastali prije njegovog razvijanja. Jednom od ključnih aktivnosti, koje bi vodile u tom smjeru, smatram upravo obrazovanje i edukacije u smjeru širenje ideja Rezolucije 1325, koje upravo zahvaljujući društvenim mrežama mogu da dopru do ogromnog broja pojedinaca/ki.
Samo jedna od brojnih tehnologija koja može pomoći kada je u pitanju sigurnost jeste ona pod nazivom – blokchain, koja sprječava vršenje izmjena podataka, jer ukoliko se to uradi, ostaju tragovi. Blokchain je baza podataka koja se ne nalazi na jednom mjestu, već je čine manje baze (blokovi) koje su međusobno digitalno povezane, a koje sadrže informacije o digitalnim transakcijama bilo koje vrste. Prilikom njihove razmjene nema nikakvog regulatora, osim same mreže koja sadrži informacije o svim transakcijama koje su ikada izvedene. Samim tim, informacije koje su unesene, zabilježene su u blokchainu i nalaze se u svim bazama, te njihova izmjena zahtjeva izmjenu kompletnih baza, što je veoma sporo, u praksi skoro i nemoguće, pa su informacije poprilično, ako ne i u potpunosti zaštićene. Koristeći blokchain, žene i mladi mogu da osiguraju svoje online aktivnosti, zabilježe svoje ime i ne dozvole nepoštenim osobama da zloupotrebljavaju njihove podatke.
Žene i mladi se suočavaju sa raznim poteškoćama u društvu, gdje zbog predrasuda i nepoštenja vladajućih struktura u društvu dolazi do zloupotrebe njihovih ideja i aktivnosti, te time narušavanja njihovih već svakako ranjivih polažaja. Edukacija što većeg broja žena i mladih u IT sektoru je ključna, jer tu mogu dobiti dragocjene informacije i znanje na koje načine se mogu spriječiti krađe, pronevjere, skrivanje tragova, nepotizam, korupcija, cyber nasilje, diskriminacija i ostalo. Žene, mladi i sve ostale skupine mogu se, zahvaljujući IT-u i društvenim mrežama, povezati kako bi razmjenjivali informacije i činjenice iz različitih dijelova svijeta, “iz udobnosti svog doma”, kako se to često kaže.

 

Stavovi i mišljenja izneseni u tekstu su autorski i ne predstavljaju nužno stavove i mišljenja i Akademija za žene. Autori i autorice tekstova odgovaraju za iznesen sadržaj.

📌 Ovaj tekst je nastao u okviru kampanje obilježavanja 20 godina UN Rezolucije 1325 ,,Žene, mir i sigurnost” u Bosni i Hercegovini, koju provodi Akademija za žene a finansijski podržava Austrijska ambasada u BiH.