Dalibor Tanić

Akademija za žene

Biografija

NLP trener, novinar, aktivista. Prvo novinarsko iskustvo po dolasku u Sarajevo stiče na Radiju 202, nakon čega je pisao za online magazin Žurnal, a zatim i Magazin Start BiH. Dobitnik Nagrade EU za istraživačko novinarstvo u BiH za 2015.godinu. Saradnik na mnogim projektima. Dugi niz godina prati, izvještava i aktivno učstvuje u rješavanju problematike Roma u BiH.

O predavanju

Tokom predavanja ćemo objasniti funkcionisanje pojedinca unutar grupe, ili neke organizacije. Također ćemo kroz konkretne primere pokazati kako funkcioniše odnos jedne nacionalne skupine prema pripadnicima druge skupine, kroz jednu određenu matricu ponašanja i delovanja. Dekonstruisaćemo narativ, ponašanje i delovanje radikalnih skupina kroz analizu stereotipa koji se ciklično ponavljaju.

O projektu:

Ovakve edukacije, kroz zajednički rad, dovode do važnog cilja – razviti u svijesti ideju o različitostima, raditi na samokritičnosti, te usvojiti nekoliko praktičnih vještina koje će polaznicama i polaznicima koristiti u javnom i političkom i društvenom djelovanju.  

za stranicu2