Neradna nedjelja i praznici/blagdani kao znak solidarnosti

Akademija za žene

Luka Čelan, gradonačelnik grada Livna.

Funkciju načelnika obnaša još od 2004. godine, za šta je 2013. godine dobio i priznanje Evropskog pokreta u BiH za najboljeg načelnika u BiH, a od 2017. kada je Livno dobilo status grada i kao gradonačelink.

Po zanimanju je diplomirani pravnik, a politički angažiran je u stranci HDZ BiH.

Akademija: Fondacija „Akademija za žene realizirala je projekt pod nazivom „I to je diskriminacija“ koji za cilj ima suzbijanje rodno zasnovane diskriminacije i podizanje svijesti o značenju i značaju rada na pitanjima rodno zasnovane diskriminacije. U ovom projektu Fondacija „Akademija za žene“ također je pokrenula kampanju „STOP radnoj nedjelji“, u kojoj je pozvala sve poslodavce/ke, radnike/ce i javnost (kupce) na sudjelovanje, kako bismo zajednički i solidarno radili/e na promjeni radne klime u trgovini i stvaranju boljih uslova rada. Uslijed situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa i donošenjem mjera Kriznog štaba, jedna od mjera bila je i zabrana rada trgovina nedjeljom. Nakon prestanka trajanja mjera na sjednici Gradskog vijeća početkom maja/svibnja predložili ste da nedjelja i dalje ostane neradna, odnosno da se rad nedjeljom i blagdanima/praznicima u gradu Livnu u potpunosti ukine. Odluka je tada od strane Gradskog Vijeća jednoglasno usvojena i danas 10. lipnja/juna većinom glasova potvrđena.

Da li je g-dine Čelan predlaganje i usvajanje ove odluke bilo logičan potez, nakon što smo „preživjeli/e“ neradne nedjelje koje je zaposlenicima/ama u trgovinama prvo omogućila korona, a evo sad i Vi odnosno Gradsko vijeće?

Čelan: Bio je logičan potez. Svi/e smo bili/e svjedoci/kinje da se vrlo brzo možemo prilagoditi na novonastale uvjete. Mislim, u ovom slučaju, na uvjete u kojima smo se svi/e našli/e zbog pandemije korona virusa. Osim što smo se morali/e, svatko ponaosob, prilagoditi nekim drugim navikama jednako tako smo se morali/e prilagoditi i uvjetima radnih, odnosno neradnih dana. 

Akademija: Također ste naglasili da će ova trajna zabrana rada trgovina nedjeljom osigurati zakonsko radno pravo na tjedni odmor zaposlenika/ca u trgovini i vrijeme za obiteljske vrijednosti, čemu teže sve napredne i moderne države u Europi i svijetu što rezultira izgradnjom humanijeg društvenog okruženja.

Zašto se g-dine Čelan ovom tematikom Gradsko Vijeće pozabavilo tek sada i to na Vaš prijedlog, iako su gore navedene vrijednosti postojale oduvijek, i da li je i Vas isključivo pandemija navela na ovaj prijedlog koji je Gradsko Vijeće na kraju jednoglasno i prihvatilo?

Čelan: Kada govorimo o Livnu i konkretno našoj Odluci da nedjelju i blagdane proglasimo neradnima pandemija korona virusa nije bila jedini motiv. To je, na neki način, bio samo dokaz da se može funkcionirati bez otvorenih trgovina na jedan dan, što je mene, kao gradonačelnika, ponukalo da ponovno aktualiziram tu temu. Naime, o neradnoj nedjelji smo i ranije razmišljali/e. Zadovoljan sam da smo konačno tu odluku i donijeli/e. Njome osiguravamo zakonsko radno pravo na tjedni odmor zaposlenika i dajemo mogućnost da radnici nedjelju provedu u krugu obitelji.   

Akdemija: Ova odluka na snagu stupa odmah po donošenju, što znači da će sutra 11. lipnja na blagdan Tjelovo, trgovine u Livnu biti zatvorene. Iz gradske službe za inspekcijske poslove također su priopćili da će inspekcija sutra pojačano kontrolirati poštivanje ove odluke. Kako su lokalni/e poslodavci/ke i/ili vlasnici/e trgovina reagovali/e na ovu odluku, imajući u vidu i činjenicu da je Livno grad na samoj granici sa Republikom Hrvatskom tačnije Dalmacijom i čiji/e su građani/ke upravo vikendom obavljali kupnju u livanjskim trgovinama što zbog nižih cijena većine proizvoda, što zbog prava na povrat PDV-a i da li postoje kaznene mjere za one poslodavce/ke koji/e ovu odluku ne budu poštivali/e?

Čelan: Svi poslodavci/ke koji/e imaju registriranu trgovinsku djelatnost na području grada Livna obvezni/e su pridržavati se Odluke Gradskoga vijeća Livna. Inspekcijski djelatnici će, u svakom slučaju, raditi svoj posao. 

Akademija: Vi ste g-dine Čelan još uvijek jedini grado(načelnik) na nivou FBiH koji je predložio da nedjelja i nakon pandemije ostane neradna. Poslali ste jednu snažnu i humanu poruku u javnost i time postali pozitivan primjer gradonačelnika i političara uopće. Hoće li se ova odluka prenijeti i na ostale gradove/općine u HBŽ/Kantonu 10 i bojite li se da bi ova odluka možda mogla imati loše posljedice po zaposlenike/ce u trgovinama u smislu otkaza, čime bi se broj nezaposlenih u gradu Livnu još više povećao, što nikome ne ide u prilog?

Čelan: Ne mislim da će ova Odluka imati bilo kakve negativne posljedice. Odluka o neradnoj nedjelji je u javnosti dočekana s velikim odobravanjem i zadovoljstvom ne samo u Livnu nego u široj regiji. Trebamo biti solidarni i misliti jedni na druge. Mislim da ćemo se u Livnu vrlo brzo naviknuti na neradnu nedjelju. Bio bih sretan da i ostale jedinice lokalne samouprave slijede naš primjer.

Akademija: Iako su zaposlenici/e u trgovačkom sektoru ovu odluku dočekali/e sa velikim oduševljenjem postoji jedno ali…, a to je strah da bi se ista mogla ukinuti otvaranjem granica i dolaskom naše dijaspore, koja moramo priznati u našoj Županiji/Kantonu ostavlja poprilično mnogo novca u vrijeme blagdana/praznika i godišnjih odmora, i to ponajviše u trgovinama.

Da li možda postoji mogućnost ukidanja ove trajne odluke zabrane rada nedjeljom tokom ljetnog perioda (sezone) i za vrijeme blagdana/praznika (Božič,Uskrs, itd.), zbog povećanog priliva kupaca?

Čelan: Odluka o neradnoj nedjelji i blagdanima u Livnu je na snazi. Da smo razmišljali na drukčiji način ne bismo je ni donosili.

Akademija: Ovaj put je odluka potvrđena većinom glasova Gradskog vijeća dok je prvi put bila jednoglasno usvojena. Da li su pojedini/e vijećnici/ice promijenili/e mišljenje oko donošenja iste odluke i da li su možda neki/e od njih ipak više išli/e u korist poslodavaca/ki?

Čelan: Ne bih ulazio u pojedinačno izjašnjavanje vijećnika. Ono što je najbitnije jest da je Odluka usvojena i da ju je kao takvu usvojila većina vjećnika. 

za stranicu2