Maja Gasal-Vražalica

Akademija za žene

Biografija

Maja Gasal-Vražalica, direktorica Akademije za žene je diplomirala, rođena je 1983. godine u Livnu. Profesorica je njemačkog jezika i književnosti. Godine  2014. je bila izabrana u Zastupnički dom PS BiH, a potom u Zajedničku komisiju za ljudska prava i Komisiju za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PS BiH. U fokusu interesovanja su joj kvalitetna participacija žena u politici, ali i širokoj društvenoj sferi i na pozicijama moći, te povezivanje i političko opismenjavanje žena kako bi se osnažile za kritičko promišljanje i djelovanje u javnom životu BiH.

O predavanju

 Fokus interaktivnih predavanja i radionice je upoznati učesnice sa osnovnim teorijskim i praktičnim znanjima vezanim za pojmove politika, politička i društvena odgovornosti i aktivizam. Biće riječi o tome šta sve konkretno za ženu i muškarca znači baviti  se politikom danas u BiH, na različitim nivoima vlasti. Takođe, kroz simulaciju debate, političarke i biračice moći će da nauče elementima konstruktivnog dijaloga.

 O projektu

S obzirom da je jedna od osnovnih ideja programa Žene za žene – solidarnošću do promjena povezivanje žene svih dobnih skupina, koje su aktivne u različitim oblastima javnog života, kako bi se osnažile da zajedničkim djelovanjem mijenjaju loše prakse u društvu, kroz ovaj program se prave čvrsti mostovi saradnje i dijaloga između političarki i biračica, između žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti i biračica generalno.

za stranicu2