Rubina Čengić

Akademija za žene

Biografija

Radi kao novinarka više od 25 godina i radila je u različitim medijima: radio, portal, magazin, dnevne novine… Bila je  i trener za novinarstvo, a posjeduje i Royter-sov certifikat za trenericu za istraživačko novinarstvo. Nerijetko je predavačica za studente i mlade novinare o etici i izazovima koje profesionalno novinarstvo sobom nosi. U  posljednje vrijeme u okviru Programa jačanja profesionalnih medija (IMEP) promoviše ideju o građanima novinarima. Najvažnije teme za nju su odgovornost, tokovi javnog novca, ljudska prava i obrazovanje (Ko krade taj ubija – snove, budućnost, mogućnosti…), a sve to u kontekstu politike u BiH.

O predavanju

Teme kojima će se baviti su mediji u BiH, njihov značaj, medijska pismenost, odgovornost političara i medija prema javnosti, značaj otvorenosti političara prema medijima.

O projektu 

Vjerujem da će ovaj projekat pomoći da dobijemo novu generaciju političara koji će biti odgovorniji, otvoreniji, a samim tim i konstruktivniji…

AFW-logo