Kristina Ljevak

Kristina Ljevak (rođena 1980. u Sarajevu, BiH) završila je studij komparativne književnosti i Visoku školu novinarstva Media Plan. Urednica je u Izdavačkoj kući Buybook i glasnogovornica Internacionalnog festivala književnosti Bookstan. Kao novinarka i urednica 20 godina radi u domaćim i regionalni medijima. Posvećena je afirmaciji nezavisne kulture i umjetnosti u Udruženju Zvono, saradnica je brojnih organizacija čiji rad je fokusiran na ljudska prava, borbu protiv diskriminacije i njegovanje kulture sjećanja. Feministica je i LGBTI aktivistica.