Jasmin Hasić

BIOGRAFIJA

Doktorirao je političke nauke na Universite libre de Bruxelles u Briselu i LUISS Guido Carli univerzitetu u Rimu (2016). Trenutno radi kao docent na Sarajevo School of Science and Technology. Angažovan je i kao izvršni direktor Fondacija Humanity in Action BiH. Prethodno je radio u Evropskom parlamentu, Ambasadi Bosne i Hercegovine u Briselu, te Centru za sigurnosne studije u Sarajevu. Polja njegovog istraživanja su komparativna politika, studije dijaspore i mladih, izgradnja mira (peacebuilding), te tranzicijska pravda, sa naglaskom na teorijska shvatanja različitih oblika politike memorije i procesa lustracije u zemljama Srednje Evrope. Objavio je tridesetak naučnih i stručnih radova. Redovan je učesnik i izlagač na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada. Govori engleski, češki, slovenački, poljski i italijanski.

O PREDAVANJU

Učesnici i učesnice programa će imati priliku da saznaju nešto više o politikama EU, dobiće uvid u osnove pravnog sistema EU, razgovaraće se o demokratiji i građanstvu, politikama proširenja te o odnosu Bosne i Hercegovine i EU.

O PROJEKTU

Mislim da će projekat pomoći polaznicima i polaznicama da izgrade i nadograde svoje kapacitete za efektivno djelovanje u javnoj sferi.