U petak 31. maja 2019. održan je prvi modul Akademije političke pismenosti mladih u BiH pod nazivom „Mladi i Politika“.

Akademija za žene je za realizaciju ovog projekta dobila podršku Savezne Republike Njemačke, a Nj.E. Hohmann, amasadorica SR Njemačke u Bosni i Hercegovini je otvorila prvi modul i pozdravila mlade polaznice i polaznike Akademije.

U svom obraćanju mladima naglasila je potrebu za ovakvim pristupom i sadržajem koji će mladim polaznicama i polaznicima omogućiti interaktivno sudjelovanje i usvajanje novih znanja i vještina.

Naše/i polaznice i polaznici su malde osobe od koji jedan dio njih djeluje u političkim subjektima, drugi dio je aktivan u organizacijama civilog društva, dok je treći dio svjestan potrebe za društvenim i političkim aktivizmom, ali se još uvijek nije odvažio na aktivno djelovanje. Polaznice i polaznici dolaze iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, te se njihovom interakcijom i druženjem ruše sve stranačke, etnonacionalne, nacionalne, rodne, spolne, dobne, vjerske i sve druge barijere.

Mi smo u ova dva i pol dana imali priliku uživati u Bosni i Hercegovini kakvu priželjukujemo. Stvorila su se nova prijateljstva, novi planovi zajedničkog djelovanja, te otvorila mnoga važna pitanja kojima sami sebe osvještavamo o pojedinačnoj ulozi u društvenoj zajednici, stvarnim mogućnostima i količinama pojedinačnog davanja zajednici kroz svoj vlastiti vid angažmana.

Naši predavači na prvom modulu bili su Svetozar Pudarić koji je govorio na temu značanje i prakticiranja politike, raspodjeli mandata, koaliranju te zastupanju određenih politika tražeći ili pak reducirajući politiku na određenu ciljnu skupinu.

Naredno prevanje prof.dr. Suada Arautovića je naglasilo važnost obrazovanja svakog od nas, ali i obrazovnog sistema kojim bi se smanjila mogućnost manipuliranja, a povećao procenat naše svijesti i djelovanja. Nadovezujući se na prethodno predavanje, prof. Arnautović je govorio o Izbornom sistemu i sve što mi u BiH vežemo za njega.

Nakon toga mladi aktivista Samir Beharić, magsitar na Univerzitetu u Leipzigu je mlade kroz sadržajne vježbe i diskusije potaknuo na razmišljanje, shvatanje i definiranje pojma Odliv, Priliv i Cirkulacija mozgova. Kroz grupni rad otkrivali su tajne veze između mladih i politike, te predstavili politike koje bi oni kao odgovorne osobe na pozicijama zagovarali.

Prof.dr. Amer Osmić nadovezujući se na prethodnu temu je potaknuo mlade da stvore svoju kuću iz snova koja bi bila prihvatljivo mjesto za stanovnice i stanovnike grupe, te koliko bi svatko od njih mogao da žrtvuje svoje prohtjeve kako bi ta kuća bila mjesto za sve njih. Simuluacijom sjednice skupštine, mladi su se djelimično suočili sa svim prednostima i manama političkog djelovanja i prakticiranja politike na bosansko hercegovački način.

Završnim predavanjem prof.dr. Vedada Smailagića na temu Politički pojmovi modernog europskog društva polaznice i polaznici su bili suočeni sa tekstovima iz bosanskohercegovačkih novina i njemačkog Spiegela te koliko se kroz sam tekst može prepoznati kojoj opciji, političkoj ideologiji pripada sagovornik ili autor teksta. Diskutirali smo o pojmu slobode i demokratije, te demokratski uređenog društva kroz analizu Ustava, te samog jezičkog pojma narod i građani, kao i o demokratiji i prava slobode.

Evaluacije naših polaznica i polaznika nam daje potvrdu da smo na pravom putu i da novim generacijama treba interakcija bez obzira gdje žive, kako se zovu i da li su se opredijelili za društveno politički ili stranački aktivizam.

Vaša Akademija za žene