Prof. dr. Nermina Mujagić

Akademija za žene
BIOGRAFIJA

Prof. dr. Nermina Mujagić je redovna profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.  Dobitnica je prestižne Fulbright stipendije koju dodjeljuje U.S. Department of State (Scholar-in-Residence) koju je realizirala u akademskoj 2019/2020 predavajući na Wittenberg University i Antioch College (Ohio, SAD). Na oba univerziteta izvodila je predmet Politički konflikti na Balkanu.

Polja njenog istraživanja su: društveni i politički konflikti, mitologija, kultura ljudskih prava i civilno društvo, građanske vrline, mediji i demokratizacija javne sfere.

Autorica je slijedećih knjiga: Pro et contra ustava: komparacija američkih i bosanskohercegovačkih politika, , Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 2022., Višegrađanstvo: analize i nove teorije na relaciji: država, građani i društvo, Fakultet političkih nauka, Sarajevo 2017., Politika kao spektakl: bacanje mreže u susjedov ribnjak, Heinrich Böll Stiftung BiH, Sarajevo 2013., Tihi govor Bosne, Heinrich Böll Stiftung BiH, Sarajevo, 2010., Izvan politike, Fakultet političkih nauka, Sarajevo, 2007., Politička de/re socijalizacija i mediji, Internews, Sarajevo, 2004.

Članica je Odbora za političke nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, te Bosanskohercegovačke-američke akademije umjetnosti i nauka (BHAAAS).

O PREDAVANJU

Glavna ideja je učesnicama/ima predstaviti pluralne političke ideje i ideologije zbog boljeg razumijevanja sveobuhvatnih društvenih i političkih sistema u kojima se one pojavljuju.  Poseban focus bit će usmjeren na povezivanje teorije i prakse zbog činjenice da različiti sistemi političkih ideja impliciraju određene mjere i strategije u političkoj praksi. Kroz diskusiju o nastanaku,  ključnim karakteristikama pluralnih ideologija i njihova transformaciji cilj je podstankuti društveni i politički angažman učesnica/ka kao i bolje razumijevanje političkih vrijednosti  i njihovog djelovanja na motivaciju građana/glasača.

O PROJEKTU

Očekujem više razumijevanja za političke ideologije i poticanje  rasprave o pitanjima koja se odnose na fundamentalne političke vrijednosti u BiH (sloboda, jednakost i solidarnost) koji su uvijet buduće integracije Bosne i Hercegovine u Europsku Uniju. Ovakvim projektima osnažujemo političke diskurse, pomjeramo linije sukoba s etničkog na političko a mlade lidere i žene suočavamo s  savremenim izazovima uzrokovanim procesima globalizacije koje se pojavljuju u poretcima demokratije i građanstva.

za stranicu2