Ženskom solidarnošću do promjena: Politička pismenost i građenje mostova među – rekapitulacija prvog dijela edukacije za drugu grupu

Akademija za žene

Akademija za žene je od 29. do 31.01.2021. godine, organizovala prvi trodnevni dio edukacije u okviru projekta “Žene za žene – ženskom solidarnošću do promjena“, koji finansijski podržava European Endowment for Democracy (EED). Interaktivna predavanja i vježbe od petka do nedjelje, vodili su prof. dr. Elmir Sadiković, doc. dr. Jasmin Hasić, doc. dr. Ljiljan Veselinović i Maja Gasal Vražalica, direktorica Akademije za žene. Učesnice su, uz teorijska znanja, imale priliku kroz vježbe primijeniti dobivene tehnike i vještine i tako osvijestiti svoje političke potencijale. Bilo je riječi o raznim aspektima političkog djelovanja u Bosni i Hercegovini, kroz teoriju i praktične vježbe, sa fokusom na zastupanje interesa žena kao većinskog dijela populacije u sferi izgradnje demokratskog društva.Prof. dr. Elmir Sadiković, sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, govorio je o izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u političkom sistemu BiH. Kroz svoje predavanje je otvario važna pitanja političke, ekonomske i pravne teorije. Polaznice su dobile osnovna znanja o odnosima izvršne i zakonodavne vlasti u političkom sistemu BiH, te su zajedno kroz razgovor, argumentima i sučeljavanjem mišljenja identificirali ključne probleme u sistemu i nadležnostima pojedinih nivoa vlasti. Nakon ovih tema, polaznice su sa doc. dr Jasminom Hasićem (Sarajevo School of Science and Technology; Fondacija Humanity in Action BiH) razgovarale o lokalnom i političkom aktivizmu, razbijajući tako predrasudu da su pitanja lokalne samouprave manje relevantna u odnosu na druge nivoe vlasti. Kroz praktične vježbe se radilo u grupama, u okviru kojih su rješavale zadatke, koji su se ticali strategija realizacije inovativnih ideja na nivou lokalnih zajednica kroz sardanju sa nositeljima vlasti u svojim zajednicama, učile su o pravno-formalnim koracima koji mogu da obezbijede saradnju, te osmišljavale strategije koje bi život u zajendicama učinile kvalitetnijim. Doc. dr. Ljiljan Veselinović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pružio je osnovna znanja o budžetu i načinu analize budžeta, te izvršenja budžeta. Pored prezentacije načina na koji se mogu analizirati trenutni izvještaji i sagledati okvir za donošenje budžeta, praktično su se analizirala izdvajanja za žene na primjeru budžeta Općine Novo Sarajevo.

Edukaciju su otvorila i zaokružila predavanja i radionice koje je vodila Maja Gasal Vražalica, koja je osim tema koje su bile planirane agendom, pratila i komentare, pitanja i aktivnosti polaznica na prvom predavanju u petak, kako bi u nedjelju na završnom predavanju mogla da im pruži sve odgovore koji su ostali nedorečeni. Na osnovu toga je dopunjena ranije pripremljena vježba, jer su polaznice kao grupa kreirale sve ono što im na predavanjima nije bilo jasno. Predavanja su pratile praktične vježbe, tokom kojih su polaznice bile podjeljene u grupe u okviru kojih su političarke i biračice razgovarale. Političarke su na ovaj način od svoje baze dobile, možda i neugodna, pitanja i komentare o njihovoj angažovanosti u zajednici, strategijama djelovanja unutar stranaka i ostalo.

Drugi dio edukacije za ovu grupu polaznica planiran je za period od 26. do 28. februara 2021, kada će fokus predavanja biti na širokoj oblasti medijske pismenosti i korištenja medija u dobre svrhe.

VIDEO sa prvog dijela edukacije u okviru programa Žene za žene – solidarnošću do promjena

za stranicu2