Upitnik za kupce

Akademija za žene

Fondacija „Akademija za žene“ uz financijsku podršku Europske Unije i sufinansiranje Švedske agencije za međunarodnu suradnju i razvoj realizira projekt „I to je diskriminacija“.

Projekt „I to je diskriminacija“ uspostavljen je s ciljem suzbijanja rodno zasnovane diskriminacije i podizanja svijesti o značenju i značaju rada na pitanjima rodno zasnovane diskriminacije. Posebno zabrinjavajuće stanje jeste u sektoru trgovine i uslužnih djelatnosti, gdje su žene tretirane kao jeftina radna snaga i najčešće su zaposlene na slabije plaćenim pozicijama i pozicijama na kojima se susreću sa različitim oblicima diskriminacije. Ključan problem predstavlja i neinformiranost žena o njihovim radnim pravima kao i o mehanizmima zaštite njihovih prava.

Ovim projektom želimo podići svijest o tome šta je rodno zasnovana diskriminacija i ohrabriti i potaknuti žene koje su zaposlene u trgovinama, da se aktivno uključe u projektne aktivnosti i doprinesu unapređenju ženskih radnih prava.

Također u ovom projektu želimo čuti i glas kupaca kao najbitnije karike lanca trgovinske djelatnosti, da kao neutralni faktor sudjeluju u ovom projektu i na osnovu svojih iskustava i zapažanja daju jasnu sliku o tome kako funkcioniše jedan trgovački subjekt čije usluge koriste.

Pozivamo sve zainteresirane kupce da pristupe popunjavanju online upitnika. Upitnik tretira pitanja o pravima i položaju radnika/ca, različitim oblicima diskriminacije na radnom mjestu, pitanje radnog vremena u trgovinama, kao i pitanje ukidanja radne nedjelje.

Kako bismo zajednički i solidarno radili/e na promjeni radne klime u trgovini, stvaranju boljih uslova rada i pozvali/e smo poslodavce/ke, radnike/ce na učešće u kampanji “STOP radnoj nedjelji!”, molimo kupce kao korisnike usluga trgovinske djelatnosti da popune ovaj upitnik i na taj način indirektno učestvuju u poboljšanju uslova rada i usluge u trgovinama.

Vaša “Akademija za žene”.

Ovaj Upitnik nastao je uz finansijsku podršku Evropske unije, sufinansiran od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida). Njegov sadržaj je isključiva odgovornost Fondacije„Akademija za žene“ i ne odražava nužno stavove Evropske unije ili Sida.

Upitnik

za stranicu2