Faruk Hadžić

Akademija za žene

Biografija

Faruk Hadžić je makroekonomski analitičar i konsultant sa preko deset godina radnog iskustva u struci. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevo, odsjek Međunarodna ekonomija, a trenutno je doktorant na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, odsjek Ekonomska teorija i politika. Za uspjeh tokom studija dobio je jednu zlatnu i dvije srebrne plakete sa Univerziteta u Tuzli. 2008. godine započeo profesionalnu karijeru u Direkciji za europske integracije. 2010. godine prešao je u privatni sektor gdje je bio direktor dvije kompanije, a kasnije i konsultant za poslovna rješenja u IT kompaniji. Autor je više studija i dokumenata, a objavljivao je radove na međunarodnim konferencijama i časopisima. Zanimaju ga istraživačke teme poput makroekonomije, ekonomske politike, međunarodne ekonomije, data science-a i vizualizacije.

O predavanju

Fokus kroz predavanje i radionicu će biti na praktičnom radu kako bi učesnici/e što bolje ovladali znanjima sprovođenja rodnog budžetiranja. Praktični dio će uključivati analitički prikaz Budžeta općine Novo Sarajevo, diskusiju vezano za način donošenja, te prijedlozi i ideje kako budžet lokalne zajednice može biti pravedniji sa aspekta rodnog budžetiranja.

O projektu

Očekivanja su da će se putem ovog projekta polaznici osposobiti za bolje razumjevanje temeljnih ekonomskih pojmova, a posebno vezano za ekonomsku pismenost, proces donošenja i analize budžeta, te uvažavanja principa rodne odgovornosti.

AFW-logo