Javni poziv za akademiju političke pismenosti mladih u BiH

Akademija za žene
Akademija za žene uz podršku Savezne vlade Njemačke Vas poziva na Akademiju političke pismenosti mladih od 18 do 35 godina starosti.

Kada?

Prvi modul će se održati u Sarajevu od 31.5. do 2.6. 2019. Akademija političke pismenosti mladih BiH ima četiri modula. Održavanje modula je planirano u periodu od maja do novembra 2019. godine. Svaki modul se održava vikendom.

Šta?

Akademija političke pismenosti mladih BiH je otvorena za sve mlade u navedenoj starosnoj dobi, kako za one koji su politički aktivni tako i za one koje nisu. Razlog zašto Akademija za žene želi da se fokusira na mlade koji su politički angažovani i oni koji to nisu, jeste činjenica da oni nemaju dovoljno znanja o pitanjima vezanim za politiku koja su neophodna za društveno-politički aktivizam. Pored toga, Akademija želi da se fokusira na podizanje političke svijesti mladih, ukazujući da se politički aktivizam ne odnosi samo na članstvo u političkoj stranci, već i na zajedničku saradnju i rad na promjenama unutar društva, bez obzira na političku i bilo koju drugu pripadnost. Polaznici/e moraju prisustovati na sva četiri modula kako bi uspješno završili Akademiju i dobili certifikat.

Četiri modula su:

Modul I – Mladi i politika – 31.5. do 2.6.2019. godine, Sarajevo
Modul II – Mladi i rodna ravnopravnost – u junu 2019. godine, Sarajevo

Modul III – Mladi i mediji – u oktobru 2019. godine, Sarajevo

Modul IV – Mostovi između lokalnih vlasti i lokalnih aktivista – u novembru 2019. godine, Sarajevo

Predavači/ice

Predavači/ice su iskusni eksperti/ce koji posjeduju teorijsko znanje, vještine za edukaciju i prenos znanja drugima, koji će svojim metodološkim pristupom potaknuti polaznike/ice Akademije da uče i otkriju vlastite potencijale, upoznaju se s instrumentima, mehanizmima i resursima kako bi postali /e svesniji/e i odgovorniji/e građani/ke, proaktivni/e u društveno-političkom životu.

Ko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu mladi od 18 do 35 godina koji su politički aktivni bilo kroz političku stranku ili drugi vidi političkog angažmana, ali i mladi koji nisu politički aktivni niti angažirani. Broj mjesta je ograničen.

Rok za prijave

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje, a popunjen obrazac dostaviti do 25.5.2019. godine na email adresu: info@afw.ba.
Organizator snosi sve troškove.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas na 
info@afw.ba
Radujemo se Vašim prijavama.
Tim „Akademija za žene”

Učesnice/i

  • Punoljetne osobe.
  • Osobe koje žele učiti, obrazovati se, širiti, jačati i razmjenjivati svoja znanja, vještine i iskustva sa drugima kroz neformalne modele edukacije.
  • Članice/članovi foruma/asocijacija/odbora mladih unutar političkih subjekata u BiH.
  • Mlade osobe koje nisu članice/čanovi političkih subjekata.
  • Koji (ni)su angažirani unutar organizacija civilnog društva.
AFW-logo