19May/19

Prof. dr. Suad Arnautović

BIOGRAFIJA Predaje kao profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu (Odsjek političke nauke). Predaje nastavne discipline: Politički sistem BiH, Analiza politika, Politički pluralizam u BiH, Parlamentarne studije, Politički marketing i Izborni sistemi.Read More…

29Apr/19

Samir Beharić

BIOGRAFIJA Samir Beharić je nagrađivani omladinski aktivista koji radi pri Centru za obrazovanje i druženje u Jajcu kao koordinator za međunarodne projekte, gdje je implementirao projekte vezane za borbu protiv etničke segregacijeRead More…

22Apr/19

Doc. dr. Amer Osmić

BIOGRAFIJA Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu ( Odsjek sociologija ), gdje radi kao docent na predmetima: Metodologija, Akademsko pisanje, Sociologija mladih i sociologija migracija. Sudjelovao jeRead More…

22Apr/19

Prof. dr. Vedad Smailagić

BIOGRAFIJA Na Univerzitetu u Sarajevu je studirao germanistiku gdje je i doktorirao, a trenutno je profesor germanističke lingvistike. Polja naučnog interesa su gramatika, tekst, kulturna semiotika, te suodnos jezika i medija. AutorRead More…

22Apr/19

Svetozar Pudarić

BIOGRAFIJA Diplomirao arheologiju 1982. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Politikom se bavi još od 1976. godine kada je pristupio Savezu komunista Jugoslavije. Nakon raspada Saveza političku karijeru nastavlja u Socijaldemokratskoj partijiRead More…