Ekonomski nezavisna žena

Svjesni/e činjenice da je stopa nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo velika, posebno kada su u pitanju žene, čija stopa nezaposlenosti prema zvaničnim podacima iznosi 62,83% na području kantona fondacija „Akademija za žene“ se odlučila na kreiranje programa edukacija, koje za krajnji cilj imaju pomoć ženama u stvaranju kvalitetnog temelja njihove dugoročne ekonomske nezavisnosti, kroz jačanje profesionalnih kapaciteta.  Stoga je „Akademija za žene“ u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Kantona Sarajevo, prije kreiranja samog programa edukacija, odlučila detaljnije ispitati ko su zapravo žene na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, izraditi lični profil zainteresiranih za ovaj program edukacije i pomoći im da u što skorije vrijeme postanu ekonomski nezavisne žene na području Kantona Sarajevo.


Pitanje zapošljavanja žena i majki te njihov (ponovni) ulazak na tržište rada je važno pitanje obzirom da se žene često susreću s preprekama prilikom zapošljavanja, manjkom vještina koje bi pratile trenutne potrebe tržišta, nespremnošću trenutnog ili budućeg poslodavaca kada je u pitanju adekvatno balansiranje privatnog i poslovnog života i mogućnosti dodatnih angažmana. Stoga „Akademija za žene“ smatra potrebnim pružiti mogućnost nezaposlenim ženama da steknu dodatne vještine koje bi im omogućile fleksibilnost, samostalno organizovanje i balansiranje privatnog i poslovnog života. 


Polaznicama će kroz tri radionice biti pružen set edukacija o freelance svijetu i mogućnostima koje on pruža generalno i specifično o određenim oblastima freelance djelovanja. Specifične oblasti koje će biti pokrivene ovim vidom edukativnog programa namijenjenog osnaživanju profesionalnog kapaciteta nezaposlenih žena biti će kreirane nakon što potencijalne učesnice popune prijavni upitnik, putem kojeg će moći izraziti vlastite afinitete i nivo postojećeg znanja iz ponuđenih oblasti.


Predavači i predavačice će biti iskusni/e eksperti/ce koji/e posjeduju teorijsko i praktično znanje, vještine za edukaciju i prijenos znanja drugima, koji/e će svojim metodološkim pristupom potaknuti polaznice da otkriju ili ojačaju vlastite potencijale u oblasti freelance i pružiti im sve potrebne alate i mehanizme za pokretanje vlastitog posla u freelance domenu za koji iskažu interesovanje. 


Izabrane polaznice ovog programa će biti upoznate i sa mogućnostima koje pruža Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo prilikom pokretanja vlastitog  startup biznisa, što će polaznicama pružiti kompletan okvir profitabilnih vještina, nadograđenog znanja i kvalitetnu polaznu tačku na prvom koraku ka vlastitoj ekonomskoj nezavisnosti i sigurnijoj budućnosti.


„Akademija za žene“ uz podršku Market Makersa će provoditi edukacije od januara do maja 2020. godine. u prostorijama Homework HUB, Kolodvorska 12, Sarajevo.


Projekat finansira MarketMakers podržan od strane Švicarske agencije za razvoj I saradnju.