+ 387 33 524 382
info@afw.ba

Marina Riđić

BIOGRAFIJA

Marina je televizijska novinarka I komunikacijska ekspertica sa više od 10 godina iskustva u realizaciji televizijskih emisija, intervjua, specijalnih izvještaja, kao I kreiranju PR strategija i medijskih kampanja za nevladine I medjunarodne organizacije u cilju osnaživanja ranjivih kategorija I promocije razvojnih projekata u BiH. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, 2013. stekla je zvanje master komunikologije. Tokom akademske 2017.-2018. Marina je, kao Humphrey fellow, bila na profesionalnom usavršavanju na Arizona State University, W. Cronkite škola za novinarstvo I masovne komunikacije, gdje je istraživala razvoj digitalne publike i novih strategija u američkoj političkoj komunikaciji.

O PREDAVANJU
U eri digitalizacije, informacije i priče lako se šire javnim prostorom. Ipak, veliki je izazov, privući pažnju publike, zainteresovati I uključiti ciljnu grupu. Efektivno komuniciranje je ključna vještina koju mora posjedovati lider nove generacije. Takođe, komunikacija bi morala biti jasno definisana, uz opis strateških koraka, poruka, kanala, ciljne publike I mjerljivih rezultata. Odnosi sa medijima su veoma važna komponenta kako bi se došlo do objavljivanja važne teme/priče široj javnosti. Efektno komuniciranje je ključna komponenta u kreiranju nove generacije lidera. Cilj radionice jeste pokazati kako svaki od učesnika može razviti sebe kao brand, kako kreirati komunikacijski plan i strateški komunicirati sa javnosti i medijima.

O PROJEKTU

Vjerujem da je ovaj projekat nova platforma za susrete I saradnju učesnika, predavača, gostiju u cilju promocije novih proaktivnih glasova u BiH koji tragaju za istinom u eri digitalizacije I fake news-a. Motivisana sam da podijelim moje znanje I vjestine sa učesnicima u želji da se za dobre ideje I projekte čuje na Balkanu. Sigurna sam da je ovo prilika da I ja učim I dobijem novu perspektivu na izazove mladih I žena u ovom dijelu svijeta , a što je veoma važno u mom poslu jer pričati priče drugih, podrazumijeva, bar jednim dijelom, ući u cipele onih o kojima pričamo priče.