+ 387 33 524 382
info@afw.ba

Marijana Klapić

 O PROJEKTU

Vidljiva.Angažirana.Autentična je fantastičan program koji ima za svrhu političku pismenost i osnaživanje žena  kandidatkinja na lokalnim izborima. Smatram da je neophodno da promjena krene od nas samih.Samo svojim primjerom i konrektnim aktivnostima možemo mjenjati situaciju prvo u svojoj lokalnoj sredini ,a onda i na širu zajednicu.Za takav rad je potrebna kontinuirana edukacija,osvještavanje svojih vlastith kapaciteta i resursa .Ovo je program koji učesnicama donosi baš ono što im je potrebno.Političko obrazovanje i znanja koja su im neophodna na njihovom putu razvoja i političkog angažmana.Izuzetno mi je zadovoljstvo što kao predavač mogu da doprinesem i budem podrška  u ovom programu.!

Academy for Women želim uspješan rad u realizaciji ovakvih i budućih projekata i progarama!

BIOGRAFIJA

Moje ime je Marijana Klapić.Živim i radim u Tuzli.Majka,supruga ,poduzetnica ,predavač i entuzijasta koja  vjeruje da svako u sebi nosi sve potrebne resurse i kapacitete potrebne za uspjeh.To saznanje mi je pomoglo da prepoznam svoj poziv koji me je odveo u svijet ličnog i profesionalnog razvoja i svakodnevni  rad sa ljudima .Cjeloživotno učenje je moj moto koji me pokreće svakog dana.Znanje i iskustvo stečeno na priješnjim radnim iskustvima ,mnogobrojne edukacije i stečeno znanje svakodnevno koristim i modeliram u edukacijama koje vodim ,a sve sa ciljem osnaživanja svakog pojedinca na njihovom vlastitom putu.Smatram da je naš najveći kapital naše znanje i da svakodnevnim učenjem osnažujemo sebe na svim nivoima i oblastima našeg života!

O PREDAVANJU

Efikasno korištenje vremena je koncept koji je svakome poznat.Često nam se događa da imamo problem sa efiksanim korištenjem vremena i nikada ga nema dovoljno da uradimo sve što smo zamislil. Međutim,kada se osvrnemo oko sebe čini se da svi ostali imaju više vremena od nas da urade ono što su htjeli. 

Radionica Time managmnet nam pomaže da razvijemo svoje interpersonalne vještine i prepoznamo naše najveće rasipnike vremena. 

Učimo kako da se bolje organizujemo i razumijemo da je upravljanje vremenom ustvari,upravljanjesamim sobom!