+ 387 33 524 382
info@afw.ba

Ehlimana Spahić

BIOGRAFIJA

Ehlimana Spahić je rođena 1985. godine u Sarajevu, gdje za završila osnovnu i srednju školu.  Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 2008. godine na Odsjeku za politologiju. Magistrirala je na zajedničkom postdiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 2011. godine. Uspješno je obranila doktorsku disertaciju 2016. godine na Fakultetu političkih nauka. U toku studija bila je demonstratorica (od akademske 2005/2006. do akademske 2008/2009. godine). Od septembra 2009. godine radi kao asistentica, a od 2012. godine radi kao viša asistentica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. U maju 2016. godine izabrana je za docenticu na Odsjeku za politologiju. Angažirana je na predmetima: Politička ekonomija, Međunarodna politička ekonomija, Savremena politologija, Razvojne studije i Ekonomska diplomatija.

 

O PREDAVANJU

U okviru interaktivnog predavanja “Lokalna samouprava”/”Lokalne teme” razgovarat ćemo o razvoju lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini s posebnim osvrtom na  ustavne, zakonske i statutarne nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Nakon što se podsjetimo koje su nadležnosti jedinica lokalne samouprave analizirat ćemo socio-ekonomski razvoj odabranih jedinica lokalne samouprave, budući da elaboracija ovih analiza može poslužiti kao inspiracija za pripremanje predizborne kampanje učesnica.

 

O PROJEKTU

Projekt  je od iznimnog značaja za političko osnaživanje žena u našem društvu. Budući da u projektu sudjeluju predstavnice različitih političkih stranaka omogućeno je njihovo povezivanje i razmjena ideja, a što u končanici doprinosi pluralizmu političkih ideja i stavova.