19Apr/21

Alma Dautbegović – Voloder

BIOGRAFIJA Godina 39. Završila Ekonomski fakultet, već tri godine završavam Master na komunikologiji, ostao samo rad, ispite kompletirala. Sa 13 godina počela raditi na Radiju Zid, 16 godina radila na Televiziji Sarajevo.Read More…

19Apr/21

Alen Kristić

BIOGRAFIJA Teolog, pisac i prevoditelj. Protekla dva desetljeća sudjelovao je u osmišljavanju i realizaciji projekata iz područja dijaloga religija, svjetskog etosa, ljudskih prava, opraštanja, pomirenja i mirovnog obrazovanja. Težišta njegovog rada suRead More…

19Apr/21

Medina Muhamedagic

Biografija Medina Muhamedagić, magistrica psihologije, Filozofski fakuletat Univerziteta u Sarajevu i porodično sistemska psihoterapeutkinja. Vodi savjetodavne i psihoterapeutske tretmane sa pojedincima/kama, parovima i porodicama. Članica je udruženja USPIT i angažirana je uRead More…

19Apr/21

Prof. dr Zlatiborka Popov-Momčinović

Prof. dr Zlatiborka Popov-Momčinović je vanredna profesorica političkih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Studij sociologije završila je u okviru dvopredmetnog studija za filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu uRead More…