30Nov/19

Mahir Sijamija

BIOGRAFIJA Magistrirao je političke nauke na Univerzitetu u Sarajevo (2018). Trenutno radi kao saradnik Centara za analizu medija i politike u Sarajevu, te je mlađi autor na Media Watchdog platformi Analiziraj.ba. AngažovanRead More…

15Nov/19

Berina Bukva

BIOGRAFIJA Berina Bukva je predstavnica mladih, aktivistkinja i mlada stručnjakinja koja već 10 godina radi u nevladinom sektoru i bavi se uglavnom mladima i rodnim pitanjima, dijalogom s vladinim institucijama i uključivanjemRead More…

15Nov/19

Jasmin Hasić

BIOGRAFIJA Doktorirao je političke nauke na Universite libre de Bruxelles u Briselu i LUISS Guido Carli univerzitetu u Rimu (2016). Trenutno radi kao docent na Sarajevo School of Science and Technology. AngažovanRead More…

04Jun/19

Zoka Ćatić

BIOGRAFIJA Trenutno radi u okviru „Udruženja za kulturnu i medijsku dekontaminaciju“. „ISV Radio“, „Sarajevo 202“ i „eFM radio“ su mediji u kojima je također radio. Pisao je i za štampane medije kaoRead More…

30Apr/19

Rubina Čengić

BIOGRAFIJA Radi kao novinarka više od 25 godina i radila je u različitim medijima: radio, portal, magazin, dnevne novine… Bila je  i trener za novinarstvo, a posjeduje i Royter-sov certifikat za trenericuRead More…

27Apr/19

dr. iur. Muhamed Mujakić

BIOGRAFIJA Diplomirao, magistrirao i doktorirao pravo. Također je doktorski kandidat na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Ima višegodišnje radno iskustvo u polju javne uprave, upravljanju u državnoj administraciji i nevladinom sektoru. TrenutnoRead More…