16Oct/19

Alma Dautbegović – Voloder

BIOGRAFIJA Godina 39. Završila Ekonomski fakultet, već tri godine završavam Master na komunikologiji, ostao samo rad, ispite kompletirala. Sa 13 godina počela raditi na Radiju Zid, 16 godina radila na Televiziji Sarajevo.Read More…

20Aug/19

Milan Trivić

BIOGRAFIJA M. Trivić pripada prvoj generacij novinara koja je šolovana na Sarajevskom univerzitetu, odnosno, u BiH. Njegov profesionalni rad obuhvata sve medije i sve poslove u novinarstvu – od volontera, izvještača, urendika,Read More…

04Jun/19

Zoka Ćatić

BIOGRAFIJA Trenutno radi u okviru „Udruženja za kulturnu i medijsku dekontaminaciju“. „ISV Radio“, „Sarajevo 202“ i „eFM radio“ su mediji u kojima je također radio. Pisao je i za štampane medije kaoRead More…

26May/19

Marina Riđić

BIOGRAFIJA Marina je televizijska novinarka I komunikacijska ekspertica sa više od 10 godina iskustva u realizaciji televizijskih emisija, intervjua, specijalnih izvještaja, kao I kreiranju PR strategija i medijskih kampanja za nevladine IRead More…