01Feb/21

Prof.dr. Ljiljan Veselinović

BIOGRAFIJA Ljiljan Veselinović je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje radi kao docent na oblasti Mikroekonomije. Bio je angažovan i kao konsultant za veći broj projekata u Bosni iRead More…

01Feb/21

Doc.dr. Jasmin Hasić

BIOGRAFIJA Doktorirao je političke nauke na Universite libre de Bruxelles u Briselu i LUISS Guido Carli univerzitetu u Rimu (2016). Trenutno radi kao docent na Sarajevo School of Science and Technology. Angažovan je iRead More…

01Feb/21

Prof.dr. Elmir Sadiković, vanredan profesor

BIOGRAFIJA Rođen u Sarajevu 1977. godine. Gimnaziju završio u Kelnu, a politologiju studirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i Friederich Alexander Univerzitetu u Erlangenu.Sudjelovao u brojnim domaćim i međunarodnim naučno – istraživačkimRead More…

31Jan/21

Maja Gasal-Vražalica

BIOGRAFIJA Maja Gasal-Vražalica, direktorica Akademije za žene je diplomirala, rođena je 1983. godine u Livnu. Profesorica je njemačkog jezika i književnosti. Godine  2014. je bila izabrana u Zastupnički dom PS BiH, a potom u ZajedničkuRead More…