„I TO JE DISKRIMINACIJA“

U nastavku možete pročitati intervjue sa stručnjacima/kinjama iz oblasti ekonomije, politike, sindikalnog organiziranja, civilinog društva i medija, a koje su nesebično dale svoj doprinos u  aktivnostima čiji cilj je analiza stanja i negativnih pojava u društvu, kao i njihov lični i profesionalni angažman bilo u društvenom ili političkom djelovanju na temama, zakonima, inicijativama, stručnim analizama i izvještajima čiji svrha i cilj jesu poboljšanje uslova rada, ali i ponuda rješenja kojima bi se doprinijelo boljim uslovima rada i stvaranju humane radne klime u svim sferama društva s akcentom na oblast trgovine.

Mersiha Beširović je na čelo Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti (STBiH), došla 2009. sa mjesta predsjednice Sekcije žena na koje je izabrana 2000. godine. U sindikalnom je pokretu uključena od 1996. godine, kada je reanimirao svoj rad. Bila je i urednica magazina STBIH SuGlas. Njen angažman u STBIH je od prvog dana volonterski, kao i danas. Također je od 1997. zaposlena u H.O. FIET Predstavništvu (regisrovanoj Humanitarnoj organizaciji u BiH, osnovoanoj od strane međunarodne Federacije Union Network International, finansiran od strane Sindikata trgovine Norveške.

Obrazovanje je stekla u Gimnaziji Sarajevo 1993. Godine, a kasnije u Torinu („Human rights and Worekr’s Rights Protection“) i (Copenhagenu završen HR kurs)

 

Svetlana Cenić, ekonomska ekspertica i civilna aktivistkinja, rođena je u Sarajevu gdje je i diplomirala u 22. godini i otišla da radi prvo u Tešanj, pa Beograd, Englesku i nazad za Bosnu i Hercegovinu. Sve postdiplomske studije završila je u inostranstvu. Iskustvo je sticala u vanjskoj trgovini, vođenju projekata, proizvodnji, stranim investicijama, ali i kao savjetnica Predsjednika Republike Srpske od 2000. do 2005. godine, pa godinu dana kao ministrica finansija, s uspješnim finansijskim rezultatima jednogodišnjeg mandata. Godinama sarađuje s nevladinim sektorom na brojnim aktivnostima. Također, nekoliko godina je predavala Osnove ekonomije i Međunarodno poslovanje. Od 2007. je i kolumnistica magazina Dani. Trenutno je pro bono direktorica projekta regionalne poslovne asocijacije Biznis plus, kao i članica NO BHTelecom i predavačica na SHL Akademiji za mlade lidere. 

Sebe opisuje kao heterodoksnog ekonomistu po opredjeljenju i ubjeđenju.

 

 

Faruk Hadžić je magistar ekonomskih nauka iz oblasti Međunarodne ekonomije, ekspert iz oblasti Makroekonomskog menadžmenta, te doktorant iz oblasti Ekonomske teorije i politike.

Bavi se, kao makroekonomski analitičar i konsultant, analizom ekonomskih pokazatelja, daje stručna mišljenja, komentare i prijedloge vezano za ekonomiju BiH. Dobitnik je više priznanja i nagrada, uključujući Zlatnu i dvije Srebrene plakete Univerziteta u Tuzli, za uspjeh tokom studija. Član je Svjetske ekonomske asocijacije i Post-Kenzijanskog ekonomskog udruženja, a također je i autor knjiga Nova ekonomska politika i Povratak u sutrašnjicu.

 
 

 

Anđela Pepić, doktorandkinja na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci iz oblasti sociologije. 

Zaposlena trenutno kao rukovoditeljka Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci. Oblasti istraživačkog interesovanja: socijalna i ekonomska prava u Bosni i Hercegovini, rad i prava radnica/ka uopšte, posljedice privatizacijskih procesa na radnice/ke, te sindikalno organizovanje

 
 

 

Helena Lončar, direktorica Federalnog zavoda za zapošljavanje.  Ovu funkciju obnaša od 2016. Godine, a prije toga veći dio svog radnog staža provela je u oblasti obrazovanja kao profesorica komparativne književnosti i bibliotekarstva, a također je obnašala dužnost ministrice obrazovanja, znanosti, kulture i športa u Zapadnohercegovačkoj županiji te bila predstojnica Ureda predsjedatelja Doma naroda Parlamenta BiH iz reda hrvatskoga naroda. 

 

 

Irfan Čengić je zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH. Prije izbora u Parlament Federacije Bosne i Hercegovine bio je vijećnik u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo gdje je obnašao funkciju dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo od 2016.godine do 2018.godine, dok je u periodu od 2012. do 2016. godine obnašao dužnost šefa kluba vijećnika SDP-a. U mandatnom periodu 2008-2012. obnašao je poziciju Predsjednika komisije za pitanja mladih OV Stari Grad Sarajevo, a od 2012. do 2016.godine bio je član komisije za statut i propise OV Stari Grad Sarajevo.

U oktobru 2012. godine na lokalnim izborima izabran je kao najmlađi vijećnik u Bosni i   Hercegovini u Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo.

Također je bio aktivan u nevladinom sektoru i studentskim organizacijama, te je autor nekoliko radova na temu političkog i društvenog aktivizma, a po zanimanju je pravnik.

 

Luka Čelan, gradonačelnik grada Livna.

Funkciju načelnika obnaša još od 2004. godine, za šta je 2013. godine dobio i priznanje Evropskog pokreta u BiH za najboljeg načelnika u BiH, a od 2017. kada je Livno dobilo status grada i kao gradonačelink.
Po zanimanju je diplomirani pravnik, a politički angažiran je u stranci HDZ BiH.