Political literacy of youth in BiH

Prva generacija polaznica i polaznika Akademije političke pismenosti mladih u BiH uspješno završila program edukacije u trajanju od godinu i po dana

Akademija za žene je od tokom decembra 2020. godine, uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke, realizirala i završni, 8. modul koji se bavio temama vezanim za ekonomiju i rodnu dimenziju budžetske odgovornosti i ravnopravnosti, u okviru projekta Akademija političke pismenosti mladih u BiH. Mladi ljudi koji su aktivni u bh. političkim strankama, kao i oni koji su društveno aktivni u svojim zajednicama, najrazličitijih obrazovnanja i iz svih dijelova naše zemlje, bile su dio trodnevne edukacije kojom je završen i ciklus predavanja za prvu generaciju Akademije.

Podsjećamo, Akademija za žene, uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke, od maja 2019. realizira projekt Akademije političke pismenosti mladih koji se sastoji od 8 modula edukacija, podijeljenih u 2 razine, pri čemu učesnici/e u prva četiri modula uče o društvenom i političkom sistemu BiH, a nakon toga u skladu sa razvijenim kriterijima pohađaju drugu razinu sastavljenu od 4 modula na kojima izučavaju EU sistem, euroatlantske integracije, proces pridruživanja, ispunjavanja potrebnih reformi na putu ka EU i šta su obaveze zemlja pretpristupnica i slično. Prva generacija Akademije političke pismenosti mladih u BiH je za godinu i po dana prošla 8 modula koji su uključivali teme koje su neophodne kako bi se mladi ljudi na adekvatan način uključili u društveno-politički život i procese u BiH, ali i ohrabrili i dobili vještine neophodne za javne nastupe, kritičko mišljenje, učešće u društveno političkim procesima, donošenju odluka itd. Edukacija se sastojala od slijedećih tema:

Module 1. - Youth and politics
Module 2. - Youth and gender equality
Module 3. - Youth and media
Moduel 4. - Bridges between local authorities and local activists
Modul V – EU sistem
Modul VI – BiH na putu ka EU
Modul VII – Antifasizam, radikalizam, (etno)nacionalizam
Modul VIII – Mladi i ekonomija – budžet i upravljanje budžetom

Predavači i predavačice su bili univerzitetski profesori/ce, kao i ostali eksperti i ekspertice iz BiH, sa višegodišnjim iskustvom, teorijskim znanjima i vještinama, koji su svojim metodološkim pristupom potakli polaznike/ice Akademije da uče i otkriju vlastite potencijale, upoznaju se s instrumentima, mehanizmima i resursima da bi postali/e svjesniji/e i odgovorniji/e građani i građanke, proaktivni/e u društveno-političkom životu. Tokom petka, subote i nedjelje, na predavanjima, od kojih su neka bila posebno interaktivna, govorilo se o brojnim praktičnim i teorijskim aspektima koji se tiču maldih u ekonomije. Prvi set predavanja je održala prof. dr. Azra Hadžiahmetović, redovna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Univerzitetsku karijeru započela je završetkom studija u Sarajevu, postdiplomskim studijima u Beogradu i doktorskom programu u Ženevi koji okončava odbranom disertacije u Sarajevu. Specijalistička obrazovanja sticala je svuda po svijetu, a istovremeno sa akademskim angažmanom, obavljala je brojne javne funkcije – poslanica u Parlamentu FBiH, Parlamentu BiH, Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, ministrice Vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara BiH, guvernerke u WB, alternativne guvernerke u IMF itd. U javnom prostoru u BiH vrlo retko se čuje sintagma Gender sensitive/responsive budgeting, iako je u pitanju oblast u ekonomiji koja se poslednjih godina intenzivo izučava. Fokus diskusije sa polaznicama/ima bio je usmjeren na pitanja vezana za rodnu (ne)jednakost i ekonomiju, instrumentarij ekonomske politike u funkciji postizanja rodne jednakosti, s posebnim osvrtom na najznačajniji instrument budžet. Rodno odgovorno budžetiranje predstavlja ključni alat rodne ravnopravnosti, instrument je politike i, najvažnije, predstavlja ogledalo politike. Kako i zašto rodno oplemeniti budžet – od budžetske analize do GRB – bio je predmet diskusije kroz osvrt na uspješne primjere iz prakse. Drugi set predavanja, održao je  Doc.dr. Ljiljan Veselinović, koji je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje radi kao docent na oblasti Mikroekonomije. Bio je angažovan i kao konsultant za veći broj projekata u Bosni i Hercegovini u području biznis planiranja, optimizacije i unapređenja procesa, strateškog menadžmenta, tržišta rada, evaluacije implementiranih programa i projekata, te analize pojedinih sektora bosanskohercegovačke ekonomije. Fokus njegovih predavanja bio je upoznati učesnike i učesnice o budžetu i načinu analize budžeta i izvršenja budžeta. Pored prezentacije načina na koji se mogu analizirati trenutni izvještaji i sagledati okvir za donošenje budžeta, ovaj seminar je demonstrirao analizu izdvajanja za mlade na primjeru Općine Novo Sarajevo.

Modul je završen predavanjima Faruka Hadžića, makroekonomskog analitičara i konsultanta sa preko deset godina radnog iskustva u struci. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevo, odsjek Međunarodna ekonomija, a trenutno je doktorant na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, odsjek Ekonomska teorija i politika. Za uspjeh tokom studija dobio je jednu zlatnu i dvije srebrne plakete sa Univerziteta u Tuzli. 2008. godine započeo profesionalnu karijeru u Direkciji za europske integracije. 2010. godine prešao je u privatni sektor gdje je bio direktor dvije kompanije, a kasnije i konsultant za poslovna rješenja u IT kompaniji. Kroz njegova predavanja i radionicu, kroz praktičan rad, učesnici/e su ovladali znanjima sprovođenja rodnog budžetiranja. Praktični dio je uključio analitički prikaz Budžeta općine Novo Sarajevo, diskusiju vezano za način donošenja, te prijedlozi i ideje kako budžet lokalne zajednice može biti pravedniji sa aspekta budžetiranja.

See the PHOTO GALLERY below.

The Academy for Women, with the support of the Government of the Federal Republic of Germany, has been implementing the project the Political literacy of youth in BiH, since May 2019, consisting of 8 modules of education, divided into 2 levels. The participants of the first four modules learned about the social and political system of BiH and, in accordance with the developed criteria, followed by the second level consisting of 4 modules where they study the EU system, Euro-Atlantic integration, the accession process, fulfilling of the necessary reforms on the way to the EU and what are the obligations of pre-accession countries etc.

After successfully completing the four modules, during 2019, related to the social and political system of BiH, the participants of the first generation now move to the second level and learn about the EU system. Below is the AGENDA for the First Module - EU system.

On Friday 25th of September, 2020 a panel was organized on the topic of what are we fighting for and against what- anti-fascism, ethno nationalism and activism - today. Meet our panelists and moderator below.

Panelists

Pogledajte video

Summary: Module 7, Radicalism, anti-fascism, nationalism, Academy of Political Literacy of Youth in B&H

The Academy for Women has, from September 25th to 27th, 2020 and with the support of the Government of the Federal Republic of Germany implemented Module 7 that tackled the topics related to radicalism, anti-fascism and nationalism within the project Academy of Political Literacy of Youth in B&H. Young people who are active in B&H political parties, as well as those who are socially active in their communities, voters of various educational backgrounds and from all parts of our country, were part of a three-day training of Module 7.
Prvog dana, prije početka teorijsko-praktičnih predavanja, organizovan je tematski panel pod nazivom “Za šta, a protiv čega se borimo – antifašizam, etnonacionalizam i aktivizam – danas ” na kojem su učestvovale poznate osobe iz bh. javnog života: Kristina Ljevak, novinarka i moderatorica; Larisa Šuša, aktivistkinja; Ivana Marić, politička analitičarka; Sead Turčalo, profesor dekan Fakulteta političkih nauka, te Dragan Markovina, historičar i pisac. Polaznice programa Žene za žene imale su priliku čuti lične priče, historijske činjenice, sociološka iskustva, analize savremenih političkih strujanja kao i konkretne aktivnosti koje se mogu poduzimati – unutar svoje zajednice ali i šire društveno – pritiv negativnih pojava koje fašizam, etnonacionalizam i ekstremizmi svih vrsta proizvode danas u našoj zemlji ali i šire.
During Saturday and Sunday, numerous practical and theoretical aspects of various types of radicalism, fascism and anti-fascism, ethno nationalism and similar phenomena in society were discussed at the lectures, some of which were particularly interactive. Dalibor Tanić, with knowledge of Master in the field of neuro-linguistic programming, worked with students, through NLP techniques, on self-reflections on radical, nationalist and stereotypical behavior that we consciously or unconsciously are often prone to. Prof. Dr. Sead Turčalo, professor and dean of the Faculty of Political Science, University of Sarajevo, delivered lectures on violent, but also other types of radicalisms and ethno nationalism, analyzing them through contextualization. Dragan Markovina, historian, publicist and writer, talked to the participants about the historical heritage of anti-fascism, its relevance in the past and today and why it is universal and essential in our and every other society. Alen Kristić, a theologian and writer from the Center for Peace Education, gave practical examples on deconstructing hate speech and finding ways to strengthen the community's resilience to the extremist violence we witness every day.
We would like to remind you that the first generation of participants, who have now completed the 7th module at the second level, has been undergoing training through the Academy of Political Literacy of Youth since May 2019, which consists of 8 modules. Through the first four modules they learned about the social and political system of B&H, after which they moved on to second level consisting of 4 modules in which they studied the EU system, Euro-Atlantic integration, the accession process, fulfilling the necessary reforms on the road to the EU and many other current and important topics.

See the PHOTO GALLERY below.

Lecturers (VII Module)

Video about VII Modul

Watch video about fifth module "EU system" here.

Lecturers (V and VI Module)