Engaged Youth tekstovi

Selma Alispahić 

Polaznica je druge generacije Akademije političke pismenosti mladih u BiH.

Rođena je 1995. godine u Sarajevu. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2017. godine je diplomirala filozofiju i sociologiju, 2019. godine magistrirala filozofiju, a trenutno je studentica završne godine master studija sociologije. Pored naučno-istraživačkih i društveno-političkih aktivnosti, bavi se crtanjem, slikarstvom i digitalnom umjetnošću. 

Riad Idrizović

Polaznik Akademije političke pismenosti mladih u BiH.

Rođen je 1995. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu, Prvu gimnaziju, završio je u Sarajevu nakon čega je upisao Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Student je Odsjeka za upravljanje u kriznim situacijama na pomenutom fakultetu. Riad je polaznik, osnivač, organizator i alumnista brojnih domaćih i međunarodnih konferencija, ljetnih škola i političkih akademija poput Ljetne škole „Rizici u urbanim sredinama“, Ljetne škole Veleučilišta Velika Gorica upravljanja u kriznim situacijama i drugih.

Ferid Omić
Participant of the Academy of political literacy of youth in BiH
Učenik Richmond Park International School Zenica
“Još nisam digao ruke od Bosne i Hercegovine. Previše dragih ljudi i uspomena bih ostavljao za sobom kada bih otišao u iseljeništvo.
Bosanski narod može i zaslužuje bolje. Želim da se zajedno borimo za takvu realnost.”

Zerina Osmić
Participant of the Academy of political literacy of youth in BiH
Učenica Treće gimnazije u Sarajevu
I want to work on improving the state, and so on myself, which is also very difficult without knowing the political situation. In order to act properly, we need to have the right information and knowledge.

Stefan Savić
Participant of the Academy of political literacy of youth in BiH
My name is Stefan Savić, I am 23 years old and I am a graduate of the Academy of Fine Arts in Sarajevo at the Department of Graphic Arts. I am the President of the Assembly of the Association of Students of the Academy of Fine Arts and a member of the artistic activist collective ODRON. My hobbies are writing and music. I love my country and I hope that I will never have to leave.

Dunja Nikšić
Participant of the Academy of political literacy of youth in BiH
Prof. mr. Nikšić Dunja, rođena 06.09.1985.godine u Sarajevu. Diplomirala na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, magistrala na fakultetu Političkih nauka, odsjek Politologija, smjer Evropske integracije u Sarajevu na temu Umjetnost kao oblik političke emancipacije građana.

Radi kao prof. Muzičke/glazbene kulture u Međunarodnoj školi i u onovnoj školi. Svoj rad je usmjerila i na rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju kroz muzikoterapiju u centru „Colibri”.

She is an active member of the Academy for Women.

Lamija Kadić, studentica Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu

Na koga se Bosna i Hercegovina ugledala u rješavanju ove krize i gdje smo kao društvo podbacili, pročitajte u nastavku.

Ferid Omić, polaznik prve generacije Akademije političke pismenosti mladih u BiH, osvrnuo se na funkcioniranje zdravstva i školstva u državi za vrijeme Jugoslavije i danas, tranziciji i stagnaciji, odnosu države prema mladima, te zrelosti koju su mladi pokazali u najtežim situacijama kao što je ova danas, te činjenici gdje i u čemu vidi spas za ovaj narod.

Prof. mr. Nikšić Dunja, rođena 06.09.1985. godine u Sarajevu. Diplomirala na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, magistrala na fakultetu Političkih nauka, odsjek Politologija, smjer Evropske integracije u Sarajevu na temu Umjetnost kao oblik političke emancipacije građana. Radi kao profesorica Muzičke/glazbene kulture u Međunarodnoj školi i u onovnoj školi. Svoj rad je usmjerila i na rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju kroz muzikoterapiju u centru „Colibri”.

U kakvom odnosu su umjetnost i politika, ko je u čijoj službi i na koji način, i kakvu ulogu sloboda ima u svemu, pročitajte u fantastičnom tekstu naše Dunje, aktivne članice „Akademije za žene“.