Engaged Youth intervjui

Kristina Gadže je novinarka koja u svojem fokusu rada istražuje ljudska prava, postkonfliktno društvo i rodne stereotipe. Apsolventica je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru na Studiju novinarstva i informatike/informatologije. Također je implementatorica više projekata gdje kao novinarka radi na terenu i piše tekstove. Surađuje s nevladinim organizacijama kao što su Centar za postkonfliktna istraživanja (PCRC), Oštra Nula i ONAuBIH. Članica je Udruženja “BH Novinari” i dobitnica njihove nagrade za najbolji studentski rad o radnim pravima novinara. Polaznica druge generacije Akademije političke pismenosti mladih u BiH pri Akademiji za žene.

Ja sam Armin Šetić, rođen sam 19-og novembra 2002.godine. Učenik sam JU Četvrte gimnazije Ilidža. Prošle godine objavio sam svoj prvi roman „Gazija“ koji kazuje o vladavini žena, sultanija, u Osmanskome Carstvu tokom 17-og stoljeća. Bavim se istraživanjem, čitanjem i pisanjem o moćnim i dominantnim ženama u historiji koje su uspješno vladale državama.

Boris Luketa rođen je 16.8.1997. godine u Kasindolu/Istočno Sarajevo. Kao punoljetna osoba odlučuje se na stranački angažman i postaje član Srpske demokratske stranke (SDS). Student je na fakultetu za poslovne finansije u istočnom Sarajevu,  Univerziteta za poslovne studije Banja Luka. Njegovi hobiji su sport, čitanje i pisanje blogova.

The following motto leads him: "Be the change you want to see", "You will accomplish what you are thinking about."