Druga generacija polaznica i polaznika Akademije političke pismenosti mladih u BiH uspješno završila prvu razinu edukacije

Nakon uspješno završenih modula, tokom 2020. godine, uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke, vezanih za društveni i politički sistem BiH, polaznice i polaznici druge generacije ostvarili su uslov za prelazak na drugu razinu, na kojoj će učiti na kojima izučavaju EU sistem, euroatlantske integracije, proces pridruživanja, ispunjavanja potrebnih reformi na putu ka EU i šta su obaveze zemlja pretpristupnica i slično. Slijedi pregled predavanja koja je Akademija za žene, od 11. do 13.12.2020. godine, realizirala u okviru Modula 4, gdje su u fokusu bile teme koje se tiču ekonomije, budžeta i rodne odgovornosti.

Prvi set predavanja je održala prof. dr. Azra Hadžiahmetović, redovna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Univerzitetsku karijeru započela je završetkom studija u Sarajevu, postdiplomskim studijima u Beogradu i doktorskom programu u Ženevi koji okončava odbranom disertacije u Sarajevu. Specijalistička obrazovanja sticala je svuda po svijetu, a istovremeno sa akademskim angažmanom, obavljala je brojne javne funkcije – poslanica u Parlamentu FBiH, Parlamentu BiH, Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope, ministrice Vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara BiH, guvernerke u WB, alternativne guvernerke u IMF itd. U javnom prostoru u BiH vrlo retko se čuje sintagma Gender sensitive/responsive budgeting, iako je u pitanju oblast u ekonomiji koja se poslednjih godina intenzivo izučava. Fokus diskusije sa polaznicama/ima bio je usmjeren na pitanja vezana za rodnu (ne)jednakost i ekonomiju, instrumentarij ekonomske politike u funkciji postizanja rodne jednakosti, s posebnim osvrtom na najznačajniji instrument –  budžet. Rodno odgovorno budžetiranje predstavlja ključni alat rodne ravnopravnosti, instrument je politike i, najvažnije, predstavlja ogledalo politike. Kako i zašto rodno oplemeniti budžet – od budžetske analize do GRB – bio je predmetom diskusije kroz osvrt na uspješne primjere iz prakse. Drugi set predavanja, održao je  Doc.dr. Ljiljan Veselinović, koji je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje radi kao docent na oblasti Mikroekonomije. Bio je angažovan i kao konsultant za veći broj projekata u Bosni i Hercegovini u području biznis planiranja, optimizacije i unapređenja procesa, strateškog menadžmenta, tržišta rada, evaluacije implementiranih programa i projekata, te analize pojedinih sektora bosanskohercegovačke ekonomije. Fokus njegovih predavanja bio je upoznati učesnike i učesnice o budžetu i načinu analize budžeta i izvršenja budžeta. Pored prezentacije načina na koji se mogu analizirati trenutni izvještaji i sagledati okvir za donošenje budžeta, ovaj seminar je demonstrirao analizu izdvajanja za mlade na primjeru Općine Novo Sarajevo.

Modul je završen predavanjima Faruka Hadžića, makroekonomskog analitičara i konsultanta sa preko deset godina radnog iskustva u struci. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevo, odsjek Međunarodna ekonomija, a trenutno je doktorant na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, odsjek Ekonomska teorija i politika. Za uspjeh tokom studija dobio je jednu zlatnu i dvije srebrne plakete sa Univerziteta u Tuzli. 2008. godine započeo profesionalnu karijeru u Direkciji za europske integracije. 2010. godine prešao je u privatni sektor gdje je bio direktor dvije kompanije, a kasnije i konsultant za poslovna rješenja u IT kompaniji. Kroz njegova predavanja i radionicu, kroz praktičan rad, učesnici/e su ovladali znanjima sprovođenja rodnog budžetiranja. Praktični dio je uključio analitički prikaz Budžeta općine Novo Sarajevo, diskusiju vezano za način donošenja, te prijedlozi i ideje kako budžet lokalne zajednice može biti pravedniji sa aspekta rodnog budžetiranja.

Ovaj modul je polaznice i polaznike osposobio za bolje razumjevanje temeljnih ekonomskih pojmova, a posebno vezano za ekonomsku pismenost, proces donošenja i analize budžeta, te uvažavanja principa rodne odgovornosti. Isto tako potaknuo je sve učesnike i učesnice da se aktivno uključuje u izradu budžeta, da kritički sagledaju budžet i budu u stanju odabrati pravi način analize budžeta s ciljem praćenja trošenja javnog novca.

See the PHOTO GALLERY slika i VIDEO.

MODULE IV - GENDER SENSITIVE BUDGETING IN THE LOCAL COMMUNITY

Political literacy of youth - B&H - Second Generation

Publikacija „Rodno odgovorno budžetiranje: kritički osvrt na budžet Općine Novo Sarajevo u 2019. godini“

Publikacija „Rodno odgovorno budžetiranje: kritički osvrt na budžet Općine Novo Sarajevo u 2019. godini“ rezultat je zajedničkog rada polaznica programa “Žene za žene – ženskom solidarnošću do promjena“, koji Akademija za žene sprovodi uz finansijsku podršku European Endowment for Democracy (EED) i polaznice druge generacije Akademije političke pismenosti mladih u Bosni i Hercegovini – projekta koji Akademija za žene već drugu godinu zaredom provodi zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke. Proces rada je mentorski vodio doc.dr. Ljiljan Veselinović.

Naslov: Analiza budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu: Programi i aktivnosti usmjereni na djecu i mlade

Autorice: Ajla Belegić, Harisa Bojčić, Jasmina Zagorica, Marijana Klapić i Selma Alispahić

Mentor: Ljiljan Veselinović

 

 

Publikaciju možete pogledati:

Publikacija „Analiza budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019 godinu“

Publikacija „Analiza budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019 godinu“ rad je polaznica druge generacije programa Politička pismenost mladih u BiH, koji sprovodi Akademija za žene, uz finansijsku podršku Vlada Savezne Republike Njemačke. Selma Alisaphić i Sandra Janković, uz asistenciju Nihada Ahmića, i pod mentorskim vodstvom doc.dr. Ljiljana Veselinovića, dale su prikaz programa i aktivnosti usmjerenih na djecu i mlade kroz detaljnu analizu budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu.

Naslov: Analiza budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu: Programi i aktivnosti usmjereni na djecu i mlade
Autorice: Selma Alisaphić i Sandra Janković
Asistent: Nihad Ahmić
Mentor: Ljiljan Veselinović

 

Publikaciju možete pogledati

MODUL III - MLADI I MEDIJI

Summary: Module 3, Media and the Youth, Academy of Political Literacy of Youth in B&H

The Academy for Women has, from September 25th to 27th, 2020 and with the support of the Government of the Federal Republic of Germany implemented Module 7 that tackled the topics related to media culture within the project Academy of Political Literacy of Youth in B&H. Young people who are active in B&H political parties, as well as those who are socially active in their communities, voters of various educational backgrounds and from all parts of our country, were part of a three-day training of Module 3.


On the first day, before the beginning of the theoretical-practical lectures, a panel entitled “What are we fighting for and against what, anti-fascism, ethno nationalism and activism, today” was organized with the participation of well-known public figures: Kristina Ljevak, journalist and moderator; Larisa Šuša, activist; Ivana Marić, political analyst; Sead Turčalo, professor and Dean of the Faculty of Political Sciences, and Dragan Markovina, historian and writer. Participants of the Women for Women program had the opportunity to hear personal stories, historical facts, sociological experiences, analyzes of current political affairs as well as concrete activities that can be undertaken - within the community and wider society - against the negative phenomena of fascism, ethno nationalism and extremism in our country and beyond. During interactive lectures held on Saturday and Sunday and led by experts, the participants gained a lot of practical knowledge. Dalibor Tanić, Master of NLP, worked with the participants as well, showing them several techniques of Neuro-linguistic programming and its practical application, and one of the NLP techniques in particular - anchoring - for the preparation of a convincing public appearance. He also talked about the influence of the internal state prior to public event and about recognizing the patterns of certain behavior. Participants realized how the inner state is manifested through body language and voice dynamics. Doc.dr.sc. Semina Ajvaz, Head of the Department of Communication at the Džemal Bijedić University in Mostar lectured on media appearance and policy, and aspects of political communication. She introduced the participants with the political image, communication, public relations - their applications and significance. Self-confidence - how to build and maintain it, the culture of speech and political communication skills in public speaking were among practical implementation of the gained knowledge, and there was also discussion on assertive behavior in communication and the importance of visual identity. Zlatko Ganić, an expert in the field of digital media, shared with the participants the knowledge related to choosing the appropriate social network, the target group and using the potential of social networks in the political campaign. Alma Dautbegović - Voloder, a longtime journalist and Maja Gasal Vražalica, did a series of practical exercises on various types of public appearances.


Another aim has been achieved through this education – it was proven once more that media literacy of the youth, both those who are already active in political subjects and those who follow socio-political events and are active in their communities, is a necessary step for meaningful action through the self-conscious use of media space and all the opportunities that media appearances provide.

See the PHOTO GALLERY below.

Watch the video about Module 3

The Academy for Women offers non formal education on political literacy for youth who are engaged in political organizations (Forums / Committees / Youth Associations) and youth who are not politically engaged (youth in NGOs, CSOs, junior high school students, students, etc.).

The reason why the Academy for Women wants to focus on youth who are politically engaged and those who are not is the fact that they are not equipped with enough knowledge on issues related to politics which is necessary for socio-political activism. In addition, the academy wants to focus on raising political awareness among youth pointing out that political activism refers not only to being a member of a political party but also to joint collaboration and work on changes within the society regardless of political affiliations or non-affiliations.

Political literacy is an important topic due to the fact that there is no formal education provided to youth in Bosnia and Herzegovina on this issue. Moreover, it is essential to properly educate and engage them in politics because they are still one of the most marginalised group of citizens. The main reason for that is insufficient political literacy that limits their capabilities and capacities. Political sphere in region is marked by lack of the practice and experience through which youth would be able to make clear, visible and lasting articulation of policies that are mainly about them and society as a whole.

The Academy for Women has developed four education modules that include topics that are necessary for the younger generation to be adequately involved in socio-political life and processes in B&H, but also to encourage and provide them with skills necessary for speech, critical thinking, participation in sociopolitical processes and decision-making.

The four modules are:
Module 1. - Youth and politics
Module 2. - Youth and gender equality
Module 3. - Youth and media
Moduel 4. - Bridges between local authorities and local activists

Lecturers are experienced professionals equipped with theoretical knowledge, skills for education and transfer of knowledge to others, who will, through their methodological approach, encourage the Academy's participants to learn and discover their own potentials, to become acquainted with the instruments, mechanisms and resources available to them in order to become more aware and responsible citizens, proactive in socio-political life of the country.

The project is funded by the Federal Government of Germany.

PANEL - Political portraits of women politicians in B&H

Academy of Political Literacy of Youth in B&H within Module II - Local Self-Government / Bridges between Local Authorities and Local Activists - on Friday, 24/07/2020 is organizing a panel discussion about political portraits of women in B&H. The idea of the panel is to present political portraits of strong women of B&H political life, because we think that young people who are just entering political life, as well as all those people who are already socially and politically active in their communities, can learn a lot through the personal stories of women politicians.

The panel is moderated by: Nikola Vučić, and the participants are: Olivera Nedić, Mirjana Marinković Lepić, Amra Babić, Dajana Čolić i Snežana Ružičić.

Guest lecturer

Zorica Bukinac

Zorica Bukinac (born in 1964) has started her professional carrier in 1989.

Her career was so far focused on national and international security, in particular military profession, defence policy, women in military, conflict managment, NATO and EU.

During her career as a diplomat (2004) she served so far as Head of Secretariat of the Republic of Slovenia to the EU in Brussels, Councellor for Western Balkans and EU Enlargement, Deputy Head of Regional Group for Special Monitoring Mission OSCE in Ukraine, Deputy Head of Mission of the Embassy of the Republic of Slovenia in Vienna/Permanent Representation to the UN, IAEA and other agencies in Vienna, Head of NATO Section, Minister Plenipotentiary at Mnistry of Foreign Affairs. She started her career as a researcher at the Faculty of Social Sciences in 1989, continued at the Ministry of Defence from the end of 1991 until 2004.

Graduated from University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences – Security Studies.

Medals and awards: Faculty Prešeren Award, Bronze Sign of Slovenian Army, Silver Sign of Slovenian Army. Foreign languages: English, German, Serbian, Russian.

 

PREDAVAČI - MODUL II: LOKALNA SAMOUPRAVA

PREDAVAČI/PREDAVAČICE - MODUL I: MLADI I POLITIKA

Video

Watch video about first part of Module "Youth and politics" here.

Watch video about second part of Module "Youth and politics" here.