31Jan/21

E-counselling

Fondacija “Akademija za žene” uz podršku Austrijske ambasade u Bosni i Hercegovini uspostavlja e-Savjetovalište sa psihoterapijom koje će od početka maja nuditi besplatnu profesionalnu pomoć za žene žrtve nasilja u Bosne iRead More…