24Apr/20

E-counselling

e – Savjetovalište sa psihoterapijom Fondacija “Akademija za žene” uz podršku Austrijske ambasade u Bosni i Hercegovini uspostavlja e-Savjetovalište sa psihoterapijom koje će od početka maja nuditi besplatnu profesionalnu pomoć za ženeRead more…