Dunja Nikšić

The Academy for WOMEN

Dunja Nikšić
Polaznica Akademije političke pismenosti mladih u BiH.

Prof. mr. Nikšić Dunja, rođena 06.09.1985.godine u Sarajevu. Diplomirala na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, magistrala na fakultetu Političkih nauka, odsjek Politologija, smjer Evropske integracije u Sarajevu na temu Umjetnost kao oblik političke emancipacije građana. Radi kao prof. Muzičke/glazbene kulture u Međunarodnoj školi i u onovnoj školi. Svoj rad je usmjerila i na rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju kroz muzikoterapiju u centru „Colibri”.

She is an active member of the Academy for Women.

AFW-logo