Prijava za e - Savjetovalište sa psihoterapijom

Od danas je moguće prijaviti se na e – Savjetovalište sa psihoterapijom za žene žrtve nasilja u BiH. Savjetovanje, odnosno psihoterapeutski tretmani realiziraju se u okviru individualnih sesija i u skladu sa standardima utvrđenim od strane Europske asocijacije za psihoterapiju i principima povjerljivosti podataka i dobrobiti klijentice, te sadržaja tretmana koji proističu iz Etičkog kodeksa. Iako znamo da je prvi korak najteži, ohrabrujemo i pozivamo Vas da učinite taj prvi korak i prijavite se. All you need to do is fill out this Application Form here, after which you will be contacted by our psychotherapists with whom you will arrange dates for individual treatments.

Uspostava e – Savjetovališta sa psihoterapijom omogućena je uz podršku Austrijske ambasade u BiH, a realizaciju provodi fondacija „Akademija za žene“.

Tu samo zbog Vas i za Vas!