Fondacija “Akademija za žene” uz podršku Austrijske ambasade u Bosni i Hercegovini uspostavlja e-Savjetovalište sa psihoterapijom koje će od početka maja nuditi besplatnu profesionalnu pomoć za žene žrtve nasilja u Bosne i Hercegovini.

Borba protiv pandemije COVID-19 je mnoge zemlje u svijetu suočila sa velikim izazovima, a jedan od njih je svakako i pružanje pomoći i podrške žrtvama nasilja. Mnoge razvijenije zemlje u Europi već sada bilježe porast slučajeva nasilja nad ženama i u porodici.

Prema zvaničnim statističkim podacima čak 52,8% žena u Bosni i Hercegovini je do svoje petnaeste godine života doživjelo bilo koji oblik nasilja. Usljed ograničene slobode kretanja i mjera (samo)izolacije mnoge žene su izložene nasilju, a za većinu njih vlastiti dom nije sigurno mjesto. U ovom teškom periodu razgovor o našim ličnim problemima, kao i profesionalni savjet objektivnog/ne i suosjećajnog/ne sagovornika/ice mogu biti od velike pomoći. Razgovori u okviru e−Savjetovališta „Akademije za žene“ će se – zbog uslova ograničene slobode i (samo)izolacije − obavljati putem videopoziva.

Savjetovanje će voditi educirane psihoterapeutkinje u okviru individualnih sesija u skladu sa standardima utvrđenim od strane Europske asocijacije za psihoterapiju i principima povjerljivosti podataka i dobrobiti klijentice, te sadržaja tretmana koji proističu iz Etičkog kodeksa.

Iako znamo da je prvi korak najteži, ohrabrujemo i pozivamo Vas da učinite taj prvi korak i prijavite se. 

Sve što je potrebno jeste da popunite ovaj Prijavni obrazac ovdje, nakon čega ćete biti kontaktirane od strane naših psihoterapeutkinja s kojima ćete dogovoriti termine održavanja individualnih tretmana.

Tu samo zbog Vas i za Vas

Medina Muhamedagić, MA psihologinja, porodično sistemska savjetnica i porodično sistemska psihoterapeutkinja u edukaciji.

Medina vodi savjetodavne i psihoterapeutske tretmane sa pojedincima/kama, parovima i porodicama. Tokom svoje bogate profesionalne karijere Medina je radila sa osobama sa anksioznošću, paničnim napadima, depresijom kao i osobama koje se suočavaju sa trenutnim životnim izazovima, te ženama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja; sa parovima koji se suočavaju sa poteškoćama u braku, kao i sa djecom sa teškoćama u razvoju i porodicama koje imaju članove/ice sa poteškoćama u razvoju, sa adolescentima/cama na jačanju samopouzdanja.
Savjetodavni i psihoterapijski rad bazira na temeljima porodično sistemske psihoterapije. Angažirana je u psihoedukativnom, savjetodavnom i psihoterapijskom radu u udruženju USPIT kao i Uduženju za psihoterapiju, edukaciju, psihodijagnostiku i antistres terapiju PEPA.