+ 387 33 524 382
info@afw.ba

Vladana Vasić

BIOGRAFIJA

Rukovoditeljica je zagovaranja Sarajevskog otvorenog centra. Njen fokus su pitanja vezana za kršenja i zaštitu ljudskih prava LGBTI osoba i žena u BiH. Zagovara unapređenje domaćeg zakonodavstva i politika u skladu s regionalnim i međunarodnim standardima ljudskih prava. Vladana je članica Evropske komisije za pravo seksualne orijentacije (European Commission on Sexual Orientation Law). Završila je studij prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na kojem trenutno pohađa master program s fokusom na međunarodno pravo.

O PREDAVANJU

Fokus diskusije bit će na razvijanju razumijevanja ljudskih prava LGBTI osoba, njihovog položaja u BiH, te socijalne isključenosti i distance koju doživljavaju u BiH društvu. U okviru predavanja govorit će se o političkoj odgovornosti javnih službenika da rade na društvenoj inkluziji i koheziji.

O PROJEKTU

Očekujem da se s učesnicama/ima otvori diskusija o ljudskim pravima LGBTI građana/ki, da s epredstave podaci prikupljeni kroz istraživanje i rad Sarajevskog otovorenog centra, kao i mjere neophodne za unapređenje položaja LGBTI osoba u BiH.