biografije

BIOGRAFIJA

Rođen u Sarajevu 1977. godine. Gimnaziju završio u Kelnu, a politologiju studirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i Friederich Alexander Univerzitetu u Erlangenu.Sudjelovao u brojnim domaćim i međunarodnim naučno – istraživačkim projektima. Obajvio je pet knjiga i više desetina naučnih radova u indeksiranim bosanskohercegovačkim i međunarodnim časopisima. Nastavnik je na predmetima: “Savremeni politički sistemi”, “Javna uprava”, “BiH i evropske integracije”, “Lokalna regionalna samouprava”, “Evropski regionalizam” i nosilac je modula “Političko predstavljanje” na doktorskom studiju FPN. O 2017. godine vrši funkciju šefa Odsjeka za politologiju Fakulteta političkih nauka u Sarajevu

O PREDAVANJU

Nadam se da ću uspjeti polaznicima programa prenijeti osnovna teorijska znanja o odnosima izvršne i zakonodavne vlasti u političkom sistemu Bosne i Hercegovine, i da ćemo zajedno razgovorom, argumentima i sučeljavanjem mišljenja identificirati ključne probleme.

O PROJEKTU

Izvanredna prilika za polaznice programa da kroz predavanja i aktivnu participaciju steknu nova znanja koja im mogu biti od koristi u budućem profesionalnom radu.