+ 387 33 524 382
info@afw.ba

dr. iur. Muhamed Mujakić

BIOGRAFIJA

Diplomirao, magistrirao i doktorirao pravo. Također je doktorski kandidat na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Ima višegodišnje radno iskustvo u polju javne uprave, upravljanju u državnoj administraciji i nevladinom sektoru. Trenutno je član i istraživač u Pravnom institutu Bosne i Hercegovine i izvršni direktor Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini. Radio je kao šef kabineta u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, asistent na Fakultetu za upravu u Sarajevu i pravnik u Uredu registrara Bosne i Hercegovine (pravni sektor). Gospodin Mujakić je pravni ekspert koji je objavio mnogobrojne stručne i naučne knjige i članke i koji je prisustvovao brojnim seminarima i konferencijama u ulozi predavača.

O PREDAVANJU

Naziv predavanja je Lokalna i regionalna samouprava u Bosni i Hercegovini. Fokus razgovora sa učesnicima/ama će biti o razumijevanju lokalne i regionalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

O PROJEKTU 

Očekujem da ćemo voditi diskusije o procesu unapređenja lokalne samouprave u bosanskom društvu i pravnom okviru kao najpotrebnijeg nivoa vlasti za građane.