"Pričajmo o seksualnom nasilju" u JU Srednjoškolski centar Hadžići

Akademija za žene

U utorak, 18. aprila, u JU Srednjoškolskom centru Hadžići održana je world cafe diskusija “Pričajmo o seksualnom nasilju” sa učenicama i učenicima završnih razreda kojom je Fondacija “Akademija za žene”, uz podršku Slovačke agencije za međunarodnu razvojnu suradnju (SlovakAid) i uz suglasnost Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, ovom aktivnošću poželjela sretan ulazak u svijet odraslih.

Vrlo aktivne diskusije i iznošenje stanova na temu nasilja općenito, seksualnog/spolnog uznemiravanja i nasilja, silovanja, te uspostavljaju granica, šta jeste ili nije dozvoljeno, te šta znači prisilan, a šta pristanak.

Pozitivno smo iznenađenje i ohrabrene promišljanjem ovih mladih osoba, koje itekako prepoznaju razne oblike nasilja i smatraju da društvo nikad ne smije osuđivati žrtvu bilo kojeg oblika nasilja, već uložiti što više i novca i resursa u prevenciju, a u obrazovni sistem što više ovakvih tema i metoda rada u kojima i oni_e imaju priliku interaktivno sudjelovati.

Zahvaljujemo se direktoru, pedagogici, psihologinji i socijalnoj radnici na domaćinskom odnosu i sudjelovanju u realizaciji aktivnosti.

Kako je izgledao naša prva world cafe diskusija sa maturanticama i maturantima, pogledajte na LINKu.

za stranicu2