Lea Thurm

Akademija za žene

BIOGRAFIJA

Lea Thurm završila je dodiplomski studij iz Međunarodnih odnosa na Univerzitetu Južne Alabame i Arabistiku na Univerzitetu Leipzig. Magisterij iz Arapskih studija završila je na Univerzitetu Georgetown Washington D.C. Nakon tri godine rada na savjetodavnoj poziciji u privatnom sektoru 2020. godine Lea Thurm počinje raditi u Ministarstvu vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke. Od jula 2021. Godine Lea je rukovoditeljica Odjeljenja za medije, kulturu i protokol u Njemačkoj ambasadi u Sarajevu. Na toj poziciji odgovorna je za teme ljudskih prava i kontakt osoba je za teme žene, mir i sigurnost. Lea Thurm je dugo vremena igrala odbojku na natjecateljskoj razini.

za stranicu2