Publikacija pod nazivom “Rodno odgovorna reforma javne uprave u kontekstu EU integracija Bosne i Hercegovine - Uloga i potencijalni pravci djelovanja na lokalnom nivou vlasti”

Akademija za žene

Publikacija pod nazivom “Rodno odgovorna reforma javne uprave u kontekstu EU integracija Bosne i Hercegovine – Uloga i potencijalni pravci djelovanja na lokalnom nivou vlasti” je nastala u okviru projekta „Jačanje angažmana žena u političkim i procesima evropskih integracija u BiH“, koji je finansirala Evropska unija u BiH, a koji su realizirale Akademija za žene i Fondacija Humanity in action BiH. Projekat je bio prilika da novoizabrane vijećnice/odbornice, na Lokalnim izborima 2020. godine, razgovaraju s vodećim stručnjacima i stručnjakinjama o procesima evropskih integracija BiH, vrijednostima i načelima EU, te važnoj ulozi lokalnih zajednica u ovom procesu. Kao rezultat projekta je nastao policy dokument koji pokazuje na koji način se može konkretno reformisati javna uprava u smjeru EU integracija BiH, predlaže potencijalne pravce uključivanja principa rodne ravnopravnosti u lokalne nivoe vlasti, s naglaskom na preporuke i aktivnosti na lokalnom nivou u svjetlu EU integracija BiH.

za stranicu2