Intervjui sa osobama iz javnog život

Akademija za žene

U nastavku možete pročitati intervjue sa stručnjacima/kinjama iz oblasti ekonomije, politike, sindikalnog organiziranja, civilinog društva i medija, a koje su nesebično dale svoj doprinos u  aktivnostima čiji cilj je analiza stanja i negativnih pojava u društvu, kao i njihov lični i profesionalni angažman bilo u društvenom ili političkom djelovanju na temama, zakonima, inicijativama, stručnim analizama i izvještajima čiji svrha i cilj jesu poboljšanje uslova rada, ali i ponuda rješenja kojima bi se doprinijelo boljim uslovima rada i stvaranju humane radne klime u svim sferama društva s akcentom na oblast trgovine.

za stranicu2