III generacija - lista odabranih polaznica programa Žene za žene - solidarnošću do promjena

Akademija za žene

Nakon što su prve dvije generacija polaznica uspješno završile svoju edukaciju, u narednom periodu, uz podršku European Endowment for Democracy (EED), nastavljamo sa projektom Žene za žene – solidarnošću do promjena. U ovom krugu pristiglo nam je 80 prijava i bilo je zaista teško napraviti selekciju.

Čestitamo trećoj generaciji odabranih polaznica i zahvaljujemo se svima vama koje ste izrazile interes za ovaj vid neformalne edukacije. Polaznice će putem maila biti uskoro obaviještene o terminu održavanja prvog modula.

Br. Ime i prezime Mjesto Stranka
1. Almasa Brkić Orahovo, Travnik SBB – Fahrudin Radončić
2. Amna Musa Breza, NB
3. Berina Gibanica Ilidža, Sarajevo SDA
4. Cvija Mišić Bijeljina, Demokratski savez-DEMOS
5. Dijana Parla Sarajevo NLB
– Ibrahim Hadžibajrić
6. Doris Belančić Sarajevo Platforma
7. Edina Hrustić Vitez SBB – Fahrudin Radončić
8. Edina Kremić Tuzla SDA
9. Mahira Poljak Vogošća, Sarajevo NiP
10. Maja
Vekić
Banja
Luka
Socijalistička
partija Srpske
11. Mersiha Nuhanović Hrasnica, Ilidza NiP
12. Samra Gabeljić Tuzla SDP BiH
13. Šemsa Delić Sarajevo, Stari grad NiP
14. Senija Mujkanović Muftić Gradačac NS
15. Almedina Silić Bihac
16. Azra Kerić Travnik
17. Džana
Pašić
Sarajevo
18. Emina Mušija Sarajevo
19. Maida Bilal Kruščica, Vitez
20. Nejra
Džananović
Ilidža,
Sarajevo
21. Nejra
Hodžić
Žepče,
Zenica
22. Redžifa
Tatarević
Jajce
23. Rukija Husović Sarajevo
24. Sunčica
Dedić
Bihać
25. Badema
Begović Isić
Kraševo,
Tešanj
26. Valerija
Trninic
Brcko
distrikt
za stranicu2