Akademije političke pismenosti mladih

Akademija za žene

Akademija za žene uz podršku Vlade SR Njemačke od maja 2019. implementira projekt Akademije političke pismenosti mladih koji se sastoji od 8 modula edukacija, podijeljenih u 2 razine, pri čemu učesnici/e u prva četiri modula uče o društvenom i političkom sistemu BiH, a nakon toga u skladu sa razvijenim kriterijima pohađaju drugu razinu sastavljenu od 4 modula na kojima izučavaju EU sistem, euroatlantske integracije, proces pridruživanja, ispunjavanja potrebnih reformi na putu ka EU i šta su obaveze zemlja pretpristupnica i slično.

Nakon uspješno završenih modula, tokom 2019. godine, vezanih za društveni i politički sistem BiH, polaznice i polaznici Prve generacije sada prelaze na drugu razinu i uče o EU sistemu. U nastavku je AGENDA za Prvi modul – EU sistem.

AFW-logo