Semina Ajvaz

Akademija za žene

Biografija

Doc.dr.sc. Semina Ajvaz, šefica Odsjeka za komunikologiju na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Doktorirala na predsjedničkim kampanjama na Univerzitetu u Tuzli, magistrirala i diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Zaposlena na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru kao šefica Odsjeka za komunikologiju na predmetima: Izborne kampanje, Političko komuniciranje, Odnosi s javnošću, Krizno komuniciranje, Osnove propagande i Brendiranje. Profesorica na Filozofskom fakultetu na Univerzitetu u Zenici na predmetima Odnosi s javnošću u kulturi i Komunikologija. Treću godinu zaredom redovni predavač i voditelj modula Razvoj političkog imidža  na jednogodišnjem programu – školi pri Institutu za razvoj mladih „KULT“, „Obuka uči, misli, djeluj! Za omladinske političke lidere/ice“. Redovni predavač i član ekspertne grupe na projektu PRO budućnost. Predavač na više od stotinu edukacija, radionica i seminara vezanih za poslovnu i političku komunikaciju, izborne kampanje, imidž, medije i medijsku politiku, medijsku manipulaciju, govor mržnje, vještine komuniciranja itd. Učestvovala na mnogobrojnim međunarodnim i domaćim konferecijama, panel diskusijama, okruglim stolovima, seminarima i debatama vezanih za obrazovanje, medije, medijsku politiku, odnose s javnošću, poslovno i političko komuniciranje. Izuzetno bogato iskustvo u kreiranju strategija političkih kampanja, političkom marketingu, kreiranju imidža političara, brendiranju, te izradi kratkoročnih i dugoročnih komunikacijskih planova, kako u BiH, tako i u regionu.

O predavanju

Ukazati na značaj i norme poželjnog političkog ponašanja i upoznati polaznike/ce sa osnovnim karakteristikama i pojmovima u teoriji i praksi političkog imidža i političke pismenosti. Ovladavanje vještinama komuniciranja kvalitetnog političara izdvaja od drugih pojedinaca koji zbog nepripremljenih govora, nekvalitetno prezentiranih ideja i stavova prolaze nezapaženo prilikom javnih nastupa. Dobro pripremljeni javni nastupi, asertivno komuniciranje, debatiranje i ostavljanje dobrog dojma jedan su od ključnih faktora koji determiniraju kvalitetnog političara. Dobri govornici/e javnim nastupima osim što informišu javnost oni ih nastoje ubijediti i utjecati na njihove stavove i ideje.

O projektu

Većina političara/ki u Bosni i Hercegovini nažalost ne shvata važnost kvalitetnog izražavanja i ponašanja u javnom prostoru. Shodno tome, možemo kazati da je stepen njihove komunikacije i kulture na niskom nivou. Zbog toga se važnost ove teme ogleda u činjenici da će polaznici shvatiti značaj javne komunikacije, komunikacijskih vještina i njihovih elemenata kako bi izgradili pozitivan imidž, ali i kako bi znali profesionalno djelovati na političkoj sceni.Također, polaznici će usvojiti  znanja o samopouzdanju kao temeljnom elementu za ostavljanje pozitivnog dojma i kvalitetnu samoprezentaciju i poromociju.

AFW-logo