REKAPITULACIJA:
Modul 3, Mladi i mediji, Akademija političke pismenosti mladih u BiH

Akademija za žene

Akademija za žene je od 25. do 27.09.2020. godine, uz podršku Vlade Savezne Republike Njemačke, realizirala 3. modul koji se bavio mladima i medijima u okviru projekta Akademija političke pismenosti mladih u BiH. Mladi koji su aktivni u bh. političkim strankama, kao i oni koji su društveno aktivni u svojim zajednicama, birači i biračice, najrazličitijih obrazovnih pozadina i iz svih dijelova naše zemlje, bile su dio trodnevne edukacije. Prvog dana, prije početka teorijsko-praktičnih predavanja, organizovan je panel pod nazivom “Za šta, a protiv čega se borimo – antifašizam, etnonacionalizam i aktivizam – danas ” na kojem su učestvovale: Kristina Ljevak, novinarka i moderatorica; Larisa Šuša, aktivistkinja; Ivana Marić, politička analitičarka; Sead Turčalo, profesor dekan Fakulteta političkih nauka, te Dragan Markovina, historičar i pisac. Polaznice programa Žene za žene imale su priliku čuti lične priče, historijske činjenice, sociološka iskustva, analize savremenih političkih strujanja kao i konkretne aktivnosti koje se mogu poduzimati – unutar svoje zajednice ali i šire društveno – pritiv negativnih pojava koje fašizam, etnonacionalizam i ekstremizmi svih vrsta proizvode danas u našoj zemlji ali i šire.

Tokom subote i nedjelje, na interaktivnim predavanjima, govorilo se o brojnim praktičnim i teorijskim aspektima javnih nastupa. Dalibor Tanić, sa znanjem mastera iz oblasti neuro-lingvističkog programiranja, radio je sa polaznicama/ima pokazujući im nekoliko tehnika NLP-a i njihovu praktičnu primjenu, a posebno se radila jedna od NLP tehnika (sidrenje) za pripremu javnog nastupa kako bi bio što ubjedljiviji. Govorilo se i o uticaju unutrašnjeg stanja pred javni događaj i o prepoznavanju obrazaca različitih ponašanja. Polaznice/i su osvijestile kako se unutarnje stanje manifestuje kroz govor tijela i dinamiku glasa.O medijskom nastupu i politici, te aspektima političke komunikacije predavala je doc.dr.sc. Semina Ajvaz, šefica Odsjeka za komunikologiju na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Polaznice/ke je upoznala sa političkim imidžom, komunikacijom, odnosima s javnošću – njihovim primjenama i značaju. Praktično se radilo na samopouzdanju – kako se gradi i zadržava, kulturi govora i vještinama političkog komuniciranja u javnom nastupu, a bilo je riječi i o asertivnom ponašanje u komunikaciji i važnosti vizuelnog identiteta. Zlatko Ganić, stručnjak u oblasti digitalnih medija, polaznicama/ima je prenio znanja o tome kako odabrati odgovarajuću društvenu mrežu, ciljnu skupinu i iskoristiti potencijale društvenih mreža u političkoj kampanji. Alma Dautbegović – Voloder, dugogodišnja novinarka i Maja Gasal Vražalica, radile su niz praktičnih vježbi čiji je cilj bio priprema za različite vidove javnih nastupa.

Još jedan od ciljeva je kroz ovu edukaciju ostvaren, jer je potvrđeno da je medijsko opismenjavanje mladih ljudi, kako onih koji već djeluju u političkim subjektima tako i onih koji prate društveno-politička dešavanja i aktivni su u svojim zajednicama, neophodan korak za smišljeno djelovanje kroz samosvjesno korištenje medijskog prostora i ostvarivanje mogućnosti koje medijski nastupi pružaju.

U nastavku pogledajte GALERIJU slika.

AFW-logo