Dalibor Tanić

Akademija za žene

Biografija

Master NLP-a, novinar, aktivista. Prvo novinarsko iskustvo po dolasku u Sarajevo stiče na Radiju 202, nakon čega je pisao za online magazin Žurnal, a zatim i Magazin Start BiH. Dobitnik Nagrade EU za istraživačko novinarstvo u BiH za 2015.godinu. Saradnik na mnogim projektima. Trenutno, urednik i novinar romskog portala Udar, što je rezultat dugogodišnjeg praćenja, izvještavanja i aktivnog učešća u rješavanju problematike Roma u BiH. Sertifikovani NLP Master od juna 2019. godine (NLP Centar BiH).

O predavanju

Fokus predavanja će biti na osnovama Neuro-lingvističkog programiranja (NLP) i njegovoj praktičnoj primjeni, posebno kada govorimo o njegovoj primjeni u javnim obraćanjima, kampanjama. Također, iskoristićemo neku od NLP tehnika (sidrenje) za pripremu javnog nastupa kako bi nastup pred publikom/biračima bio što ubjedljiviji. Govorićemo i o uticaju unutrašnjeg stanja, čulno opisivati željena stanja pred neki događaj i raditi na tome da se prepoznaju obrasci nekog ponašanja. Objasnićemo kako se unutarnje stanje manifestuje kroz govor tijela i dinamiku glasa. Vežbaćemo kroz posebnu tehniku i kako se usaglasiti sa nekim, kako nam usaglašavanje pomaže da ostvarimo što bolju komunikaciju sa pojedincem ili grupom.

O projektu

Očekujem dinamiku i vaše aktivno učešće, jer ovo neće biti klasično predavanje gdje „ja pišem i govorim, vi zapisujete“. Aktivno ćemo raditi zajedno, zajedno ćemo doći do određenog cilja, a to je da sa ovog predavanja odete sa jednom vještinom više.

AFW-logo