Mahir Sijamija

Akademija za žene

Biografija

Magistrirao je političke nauke na Univerzitetu u Sarajevo (2018). Trenutno radi kao saradnik Centara za analizu medija i politike u Sarajevu, te je mlađi autor na Media Watchdog platformi Analiziraj.ba. Angažovan je kao projekt koordinator ispred Fondacije INFOHOUSE na USAID projektu mladih i pomirenje. Prethodno je radio kao vanjski saradnik za Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i UNICEF BiH. Također je bio angažiran na različitim istraživačkim projektima od kojih se izdvajaju istraživanja za International Republican Institute, Humanity in action, RRPP, UN, CREDI, Media Centar i Albany Associates. Polja njegovog istraživanja su mediji i politika, ljudksa prava, politička i građanska participacija mladih, euroatlanske integracije, izgradnja mira, kvaliteta obrazovanja, inovativne metode razvoja politika i učenja o politici, te medijska i informacijska pismenost. Sudionik je velikog broja međunarodnih i domaćih konferencija, objavio je nekoliko naučnih i stručnih radova iz oblasti političkih nauka. Član je UNESCO-ve savjetodavne grupe za MIL u BiH,  Senior Fellow Humanity in Action BiH, te član i  bivši stipendista Udruženja Obrazovanje gradi BiH. Govori Engleski jezik.

O projektu

Mislim da su ovi projekti značajni za transformaciju bosanskohercegovačke društveno političke zbilje, u smislu da konkrento ovaj projekat radi na osnaživanju mladih iz različitih sredina da krenu u konkretne akcije u svojim lokalnim zajednicama, te prenesu iskustva na svoje vršnjake.

O predavanju

Učesnici i učesnice programa će imati priliku da saznaju nešto više o značaju političke i građanske participacije, te da promišljaju na drugačiji način o aktivnom i pasivnom građanstvu među mladima. Kroz interaktivni alat “Board game – (Ne) Glasam” cilj je da se probodi interes za političke procese u BiH.

AFW-logo