Održan drugi dio aktivnosti za prvu grupu polaznica programa “Žene za žene – ženskom solidarnošću do promjena“​

Akademija za žene

Akademija za žene je od 25. do 27.09.2020. godine, uz podršku European Endowment for Democracy (EED) realizirala drugi dio edukacije u okviru projekta “Žene za žene – ženskom solidarnošću do promjena“. Članice političkih subjekata, žene koje su društveno aktivne u svojim zajednicama, biračice i glasačice iz svih dijelova Bosne i Hercegovine bile su dio edukacije na drugom modulu “Medijska kultura – kako političarke i biračice u BiH mogu da koriste medije”. Prvog dana, prije početka teorijsko-praktičnih predavanja, organizovan je panel pod nazivom “Za šta, a protiv čega se borimo – antifašizam, etnonacionalizam i aktivizam – danas ” na kojem su učestvovale: Kristina Ljevak, novinarka i moderatorica; Larisa Šuša, aktivistkinja; Ivana Marić, politička analitičarka; Sead Turčalo, profesor dekan Fakulteta političkih nauka, te Dragan Markovina, historičar i pisac. Polaznice programa Žene za žene imale su priliku čuti lične priče, historijske činjenice, sociološka iskustva, analize savremenih političkih strujanja kao i konkretne aktivnosti koje se mogu poduzimati – unutar svoje zajednice ali i šire društveno – pritiv negativnih pojava koje fašizam, etnonacionalizam i ekstremizmi svih vrsta proizvode danas u našoj zemlji ali i šire.

Tokom subote i nedjelje, na interaktivnim predavanjima, koja su vodile stručne osobe, polaznice su stekle mnoga praktična znanja. O medijskom nastupu i politici, te aspektima političke komunikacije predavala je doc.dr.sc. Semina Ajvaz, šefica Odsjeka za komunikologiju na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Polaznice je upoznala sa političkim imidžom, komunikacijom, odnosima s javnošću – njihovim primjenama i značaju. Praktično se radilo na samopouzdanju – kako se gradi i zadržava, kulturi govora i vještinama političkog komuniciranja u javnom nastupu, a bilo je riječi i o asertivnom ponašanje u komunikaciji i važnosti vizuelnog identiteta. Dalibor Tanić, Master NLP-a, radio je sa polaznicama pokazujući im nekoliko tehnika Neuro-lingvističkog programiranju i njihovu praktičnu primjenu, a posebno se radila jedna od NLP tehnika (sidrenje) za pripremu javnog nastupa kako bi bio što ubjedljiviji. Govorilo i o uticaju unutrašnjeg stanja pred javni događaj i o prepoznavanju obrazaca različitih ponašanja. Polaznice su osvijestile kako se unutarnje stanje manifestuje kroz govor tijela i dinamiku glasa. Zlatko Ganić, stručnjak u oblasti digitalnih medija, polaznicama je prenio znanja o tome kako odabrati odgovarajuću društvenu mrežu, ciljnu skupinu i iskoristiti potencijale društvenih mreža u političkoj kampanji. Alma Dautbegović – Voloder, dugogodišnja novinarka i Maja Gasal Vražalica, radile su niz praktičnih vježbi čiji je cilj bio priprema za različite vidove javnih nastupa.

Još jedan od ciljeva je kroz ovu edukaciju dosegnut. Osim što su se snažno povezale žene različitih dobnih skupina, koje su aktivne u različitim oblastima javnog života, potvrđeno je da je i medijsko opismenjavanje žena, kako onih koje već djeluju u političkim subjektima tako i onih koje prate društveno-politička dešavanja i aktivne su u svojim zajednicama, neophodan korak za smišljeno djelovanje kroz samosvjesno korištenje medijskog prostora i svih mogućnosti koje medijski nastupi pružaju.

U nastavku pogledajte GALERIJU slika.

za stranicu2